Ócsa Város Hivatalos Honlapja
Meghívó (testületi ülés)

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 24-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

2.1. Tárgy: Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Beszámoló a pályázatok jelenlegi állásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: A Települési Értéktár Bizottság 2021. II. félévi beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2021. háromnegyedéves beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Szabadidőközpont 2022. évi munkatervének és egyben Ócsa Város Önkormányzat Közművelődési Tervének elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Nonprofit Kft. 2021. évi költségvetésének finanszírozására vonatkozó módosítása iránti kérelem elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat tulajdonában lévő ócsai 0199/1 hrsz.-ú külterületi kivett udvar művelési ágú ingatlan értékesítése

Előadó: dr. Gallai Zoltán bizottság elnöke, Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Karácsonyi csomag juttatása szociálisan rászorult személyek részére

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az Ócsai Madárvárta Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés a 119/2021. (VI. 30.) számú ÖK. határozat módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkabérének és költségtérítésének felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonában lévő közvilágítás aktív elemeinek használatáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Ócsa Város hatályos Helyi Építési Szabályzatának módosítása az Equina Lovasfarm területére

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában bérlő által benyújtott átalakítási kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés a behajthatatlannak minősített adótartozások kivezetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: Döntés a "BURSA HUNGARICA" Önkormányzati Ösztöndíj tárgyában beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.4. Tárgy: Tájékoztatás az Adóügyi Iroda által nyilvántartott 2021. december 31-én kivezetésre kerülő elévülő tételekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.5. Tárgy: Kitüntető díjak adományozása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2021. november 18.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (32,8 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.