Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy  Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 29-én  16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Egressy Gábor Szabadidő Központ HM klubterem

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

2.1 Tárgy:      2012. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása.

Előadó:    dr.Szabó György jegyző

 

3. Aktuális napirendek

3.1  Tárgy:      …../2012.(…..)ÖK. rendelet-tervezet a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok egyes szabályairól és szolgáltatási díjairól.

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző

3.2  Tárgy:      …./2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről szóló 11/2002.(VI.14.) számú rendelet módosításáról.

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző

3.3.     Tárgy:       …./2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának a tulajdonában lévő közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31.) számú rendelet módosításáról.

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző

3.4       Tárgy:       ……/2012.(……) ÖK. rendelet-tervezet a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:     Bukodi Károly polgármester

3.5   Tárgy:      …./2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) számú rendelet módosításáról.

Előadó :    dr.Szabó György jegyző

3.6.     Tárgy:       Református Egyházközség  kérelme

Előadó:     Horváth Tamás alpolgármester

3.7.     Tárgy:       Alapító okiratok módosítása

  • Polgármesteri Hivatal
  • Halászy Károly Általános Iskola
  • Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda
  • Falu Tamás Városi Könyvtár

Előadó:      dr. Molnár Csaba aljegyző

3.8      Tárgy:        15/2012.(I.25.) számú ÖK. határozat kiegészítése

Előadó:      dr.Molnár Csaba aljegyző

3.9      Tárgy:       Útberuházáshoz kapcsolódó OTP Ltp. kölcsönök lezárása.

Előadó:       Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk 

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1    Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről        tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó: Bukodi Károly  polgármester

Horváth Tamás alpolgármester

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2012-02-20.


Tisztelettel:
Bukodi  Károly

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.