Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy  Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 28-án 16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

2.1

a Tárgy: Beszámoló Ócsa Város közbiztonsági helyzetéről.

Előadó: Kocsis István Dabasi Rendőrkapitányság Vezetője

Szabó András Szövetség Ócsáért Faluvédő Egyesület Elnöke

b Tárgy: Jelentés Ócsa Város Közterület-felügyeletének 2011. évi működéséről

Előadó: Magyari Tibor, Prekop Gábor közterület-felügyelők

 

2.2 Tárgy: Ócsa Város Közbiztonságáért  Alapítvány székhelyének megállapítása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

2.3 Tárgy: Ócsai Kulturális Napok program tervezete.

Előadó: Bukodi Jánosné Oktatási, kulturális és sport Bizottság elnöke

 

3. Aktuális napirendek

3.1 Tárgy: Előterjesztés „Hulladéklerakó rekultivációja Ócsa Városában” című közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3.2 Tárgy: …./2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának a tulajdonában lévő közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31.) számú rendelet módosításáról.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző 

 

3.3 Tárgy: Ócsa Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

 

3.4 Tárgy: Önkormányzat útjainak műszaki állapota.

Előadó: Szölősi Zsolt műszaki ügyintéző

 

3.5 Tárgy: Veszélyes hulladékgyűjtés.

Előadó: Kardos Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke

 

3.6 Tárgy:  …./2012.(….)sz.ÖK. rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3.7 Tárgy: Döntés az önkormányzat tulajdonát képező viziközművekkel kapcsolatos aktuális kérdésekben.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3.8 Tárgy: …./2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) számú rendelet módosításáról.

Előadó : előterjesztésre dr.Szabó György, szóbeli előterjesztés Horváth Tamás alpolgármester

 

3.9 Tárgy: Elszámolás a képviselő- testület által 2011. évben nyújtott támogatási összegekkel.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3.10 Tárgy: Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületének kérelme Parasportnap megrendezéséhez.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3.11 Tárgy: Ünnepségekhez  kötődő alapítványi  támogatások

a.) Magyar Kultúra Napja - Bolyai János Alapítvány

b.) Március 15-i ünnepség  - Ócsa Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1 Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó: Bukodi Károly  polgármester

Horváth Tamás alpolgármester

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS

Tárgy: 2012. január 01-től   2012.04.30-ig érvényes helyi buszbérletre jogosultak névsora.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2012. március 22.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.