Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzata az KMOP-2009-3.3.2 TELEPÜLÉSI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA pályázati felhívás keretében nyújtott be pályázatot használaton kívüli hulladéklerakó telepének lezárására. A sikeres pályázati szakasz után a projekt a megvalósítás szakaszába lépett, melynek eredményeképpen 2012.04.16-án megkezdődhettek a munkálatok. A projekt összköltsége 104.859.635,- Ft, melynek 90%-át az Európai Unió nyújtja támogatásul, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

Ócsa Város Önkormányzata az KMOP-2009-3.3.2 – TELEPÜLÉSI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA pályázati felhívás keretében KMOP-3.3.2-09-2010-0009 „HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA ÓCSA VÁROSÁBAN” című projektjével korábban 94.373.672- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ócsa Város Önkormányzata a település épített és természeti környezetének védelme, valamint az egészséges élet feltételeinek megteremtése érdekében nyújtotta be pályázatát a hulladéklerakó rekultivációjának megvalósítására. A város eleget kívánt tenni törvényi kötelezettségének is, a Hulladékgazdálkodási törvény ugyanis az Önkormányzatot (mint a műszaki védelemmel nem rendelkező hulladéklerakó üzemeltetőjét) kötelezi a telep rekultivációjának végrehajtására.
Jogszabály írja elő, hogy az Önkormányzat kötelező feladata a településen keletkező kommunális szilárd hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről való gondoskodás. 2003-as bezárásáig a hulladék lerakása a település határában található korszerűtlen lerakóban valósult meg. Azóta a feladatot az A.S.A. Magyarország Kft. végzi, közszolgáltatási szerződés keretében a Gyálon található korszerű regionális hulladéklerakóban helyezi el a település szilárd hulladékát. A 2003-as bezárást követő éves felülvizsgálat a korábban használt lerakóról megállapította, hogy közvetlen környezeti kockázata ugyan nincsen a telepnek, rekultivációja mégis szükséges. Ennek megfelelően a projekt keretében a korábbi évtizedek agyagbányászata után megmaradt gödrökben kialakított hulladéklerakó rekultiválása, lezárása valósul meg. A projekt legfontosabb célkitűzése a lerakó környezeti hatásainak megnyugtató kezelése, a természetet csúfító tájsebek megszüntetése, a terület rendezése és növénytakaróval való beborítása.
A sikerrel lezáruló pályázati szakaszt követően a projekt a megvalósítás szakaszába lépett, mely közbeszerzési pályázat kiírásával kezdődött meg. A kiválasztási folyamat az év elején lezárult, az eljárás során kiválasztott Truck Trio Kft.-vel Ócsa Város Önkormányzata vállalkozási szerződést kötött 2012. április 11-én. A szerződés aláírását követően a vállalat 2012. április 16. napján megkezdte a rekultivációs munkálatokat, melyek előreláthatóan 2012 júniusában érnek véget.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Únió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.