Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy  Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 25-én  16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében  (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

2.1 Tárgy: Jelentés a 2011. évi belső ellenőrzésekről.

Előadó: Fodor Pálné belső ellenőr

2.2 Tárgy: Beszámoló az Adóügyi Iroda 2011. évi adóbeszedési eredményéről.

Előadó: Táder Rozália adóügyi ügyintéző

2.3 Tárgy: …./2012.(….)rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés  végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.4 Tárgy: Együttműködési megállapodás kiegészítése az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Előadó: Hernádiné Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

2.5 Tárgy: Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslata a Kanadai minta alapján alapuló „család ellátási” programról.

Előadó: Sándor István elnök

2.6 Tárgy: Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme.

Előadó: Sándor István elnök

2.7 Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadása.

Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

 

3. Aktuális napirendek

3.1 Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2 Tárgy: …./2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott Szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3 Tárgy: …./2012.(…..)ÖK. rendelet-tervezet A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.4 Tárgy: Megállapodás közrend javítása érdekében a Pest Megyei Rendőrfőkapitánysággal

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5 Tárgy: Együttműködés a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvánnyal.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6 Tárgy: Csatlakozás az Európai Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások egy részének felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióhoz.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7 Tárgy: Dabasi Polgárvédelmi Iroda 2012. évi támogatása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8 Tárgy: Ócsai birkózó szakosztály támogatási kérelme.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.9 Tárgy: Pénzügyi elszámolás a Polgármesteri Hivatalban elvégzett felújítási munkáiról.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.10 Tárgy: Kuratóriumi tag delegálása a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványba.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.11 Tárgy: 44/2012.(III.28.) sz. ÖK. határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.12 Tárgy: Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester illetményének módosítására.

Előadó: Inczeffy Szabolcs és Dönti Károly települési képviselők

3.13 Tárgy: Javaslat Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.)sz. ÖK. rendelet módosítására.

Előadó: Inczeffy Szabolcs települési képviselő

3.14 Tárgy: Kardos József és Kardos Józsefné  telekalakítási tilalom törlési kérelme az Ócsa, Damjanich u. 1. sz. alatti ingatlanra.

Előadó: dr. Szabó György

 

4. Interpellációk

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1 Tárgy: Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó: Bukodi Károly  polgármester

Horváth Tamás alpolgármester

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2012. április 19.

Tisztelettel:Bukodi  Károly

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.