Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Mint bizonyára már értesültek róla, Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 19-én tartott ülésén az 53/2012. (IV. 19.) sz. ÖK. határozattal feladatokat szabott számomra a Halászy Károly Általános Iskola fenntartói jogának és kötelezettségének esetleges átadásával kapcsolatban.

A Tisztelt Szülőket / polgárokat ezért tájékoztatni szeretnénk a következőkről:

  1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 74-76. §. alapján az intézmények (így a Halászy Károly Általános Iskola is) 2013. január  1-jével állami fenntartásba kerülnek, az önkormányzat csak az épület üzemeltetéséről gondoskodhat (fűtés, világítás, karbantartás stb.)
  1. Annak érdekében, hogy helyi szinten maradhassanak az iskola életével kapcsolatos döntések (induló osztályok száma, pedagógusok létszáma stb.), felajánlotta az Ócsai Református Egyházközség az egyházi közreműködés lehetőségét az intézményfenntartásban. (Feladatát az állami alap normatíva + a közoktatási kiegészítő támogatás igénylésével tudja ellátni.) Az érintett fenntartó egy IGAZGATÓTANÁCS vezetésével (melynek tagjai: a helyi egyházak és az önkormányzat, az iskola és a helyi civil szervezetek képviselői) kívánja városunk minden érintett szervezetét bevonni e fontos együttműködésbe.
  1. Tájékoztatni szeretném az érintett szülőket, és Ócsa Város polgárait továbbá, hogy az egyházi fenntartású iskola helyi tantervében – mint ahogy 2013. szeptember 1-jétől az állami általános iskolák tantervében is – az erkölcstan illetve a különböző felekezetek által szervezett hit- és erkölcstan választható tantárgy, melyen mindenki vallása és meggyőződése szerint vehet részt. Ez alapján tehát választható a „polgári” erkölcstan, a református hit- és erkölcstan, a katolikus hit- és erkölcstan és a baptista hit- és erkölcstan tantárgy is.
  1. Amennyiben a fenntartóváltás bekövetkezik, az új fenntartó számít az intézmény valamennyi pedagógusára.
  1. Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy a gyermekek számára rászorultsági alapon biztosított minden kedvezményt (ingyenes ill. kedvezményes étkeztetés, ingyenes tankönyv stb.) fenntartótól függetlenül Magyarország minden intézményében – így Ócsán is – biztosítják az egyházak a tanulók számára.
  1. Tájékoztatom Önöket,  hogy A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§-ának rendelkezése alapján megkérdeztük az intézmény alkalmazotti közösségét, az iskolai szülői szervezetet, valamint az iskolai diák önkormányzatot, melyek mindannyian támogatják a fenntartóváltást. Kikérjük a szülők véleményét is, melynek megismerésére 2012. május 21-én kerül sor, melynek eredményéről természetesen tájékoztatom Önöket.
  1. Fel szeretném hívni minden érintett figyelmét arra a tényre, hogy a fenntartóváltás helyi összefogást követel. Döntéshozatalra a kiírt Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

 

Ócsa, 2012. május 18.

Tisztelettel:
Bukodi Károly sk.

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.