Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május  30-án 16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében  (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

2.1. Tárgy: Beszámoló a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2011. évi tevékenységéről.

Előadó: Radványi Judit intézményvezető

2.2. Tárgy: A gyámhatósági munka 2011. évi átfogó értékelése.

Előadó: Rupp Józsefné gyámügyi ügyintéző  

2.3. Tárgy: Napközi Otthonos Központi Óvoda támogatási kérelme. 

Előadó: Szűcs Jánosné Óvodavezető

 

3. Aktuális napirendek

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről készült intézkedési terv végrehajtásáról.  

Előadó: dr.Szabó György jegyző

3.2. Tárgy: Kötvény visszavásárlási kötelezettség átütemezése.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Hozzájárulás az Ócsa  Városüzemeltetési nonprofit Kft.  hitelfelvételéhez.

Előadó: Bukodi Károly polgármester    

3.4. Tárgy: Társadalmi Megújulás Operatív Program, TÁMOP-3.1.11-12/1-(Óvodafejlesztés) című pályázat benyújtása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: KMOP-3.3.2.-09-2010-0009 azonosító számú „Hulladéklerakó Rekultivációja Ócsa Városban” című projekt ÁFA kompenzáció önrész biztosítása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: Ócsa Város Közútjainak Fejlődéséért Alapítvány 2011. évi beszámolója

Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna kuratórium elnöke 

3.7. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme.

Előadó: Sándor István elnök

3.8. Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola  2012/2013. tanév csoportalakítási Koncepciója.

Előadó: Kovácsné Kovácsi Beáta Általános Iskola Igazgatója

3.9. Tárgy: Tájékoztató a lakossági járdaépítési programról.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1    Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről            tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó: Bukodi Károly  polgármester

Horváth Tamás alpolgármester

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2012. május 24.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.