Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy  Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 27-én  16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében  (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

 

3. Aktuális napirendek

3.1. Tárgy: Támogatási Szerződés a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda kérelme csoport számának bővítéséhez.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.3. Tárgy:      ……/2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.4. Tárgy: Kovács Imréné Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatti lakos panasza.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.5. Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése:

a.) Dabas, 020/2 hrsz-ú erdő művelési ágú ingatlan,

b.) Ócsa, 0310/2 hrsz-ú erdő és rét művelési ágú ingatlan.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: Csatlakozási szándék nyilatkozat csoportos villamos energia közbeszerzésére.

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

3.7. Tárgy: Az Ócsa 089 hrsz-on található rekultivált volt kommunális hulladéklerakó őrzéséről.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8. Tárgy: 7/2011.(III.9.) BM. számú rendeletben kiírt pályázat megvalósításához szükséges egyéb munkák elvégzéséről.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.9. Tárgy: Kalmár Tibor (2310. Szigetszentmiklós, Ifjúság u. 2/a) telekalakítási tilalom törlési kérelme az Ócsa, Barackos u. 20. szám alatti ingatlanra.

Előadó: dr.Szabó György jegyző

 

4. Interpellációk

4.1. Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja

Előadó: Inczeffy Szabolcs képviselő

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1. Tárgy: Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó:  Bukodi Károly  polgármester

Horváth Tamás alpolgármester

 

6.         Egyebek

 

7.         ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2012. június 21.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.