Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Nefelejcs Központi Napközi Otthonos Óvoda - Ócsa a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest-megye, 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus csoportban dolgozó

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • szakmai tapasztalattal rendelkező - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, gyógytestnevelő-,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Assenbrenner Istvánné nyújt, a 29 378 065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Központi Napközi Otthonos Óvoda - Ócsa címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1. )
    Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115/2012 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Szűcs Jánosné részére a nefovoda@monornet.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Szűcs Jánosné, Pest megye, 2364 Ócsa, Dózsa György Tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes találkozó a pályázatok beérkezési sorrendjében a hátáridő lezárásáig

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nefelejcsovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.