Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Felhívás  „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” adományozása tárgyában.

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított.

1. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományoz

azoknak a:

• Pest megyében élő magánszemélyeknek, illetve
• Pest megyében tevékenykedő közösségeknek (civil szervezeteknek, helyi egyesületeknek stb.)

akik/amelyek Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, illetve fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munkát végeznek, vagy végeztek, melynek eredménye az adományozást megelőző évben valósult meg.

A Díjból évente összesen 4 db kerül kiosztásra:

• magánszemélyek részére  2 db
• közösségek számára  2 db

A Díj odaítélését, a beérkező javaslatok elbírálásával a Közgyűlés Jogi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Önkormányzati Bizottsága készíti elő.
A Díjak kiosztására a december 4-i Megyenap alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor. A Díjazottak névsorát Pest Megye Önkormányzata Közlönyében teszi közzé.

A Díjjal 1 db oklevél és 1 db emlékplakett jár.

 

2. Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására javaslatot tehetnek:

• Pest megye települési önkormányzatai,
• Pest megyében élő magánszemélyek, illetve
• Pest megyében tevékenykedő társadalmi szervezetek, civil szervezetek, helyi egyesületek.

 

3. A javaslattétel feltétele:

A javaslattevő és a javasolt neve, címe, elérhetőségének megadása mellett a javasolt személy, vagy közösség tevékenységének rövid (néhány A/4 gépelt oldal terjedelmű) összefoglaló jellegű bemutatása, amely a végzett környezetvédelmi munka eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, dokumentálására fókuszál. A bemutatásnak azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét támasztják alá.

 

4. A javaslattétel módja:

A javaslatokat a fenti feltételek szerint írásban

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási Iroda

címére, postai úton lehet benyújtani.

A borítékra kérjük, írják rá:

„Pest Megye Környezetvédelméért Díj”

Cím:   1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím:  1364 Budapest Pf.: 112


A javaslatok benyújtási határideje: 2012. szeptember 1.

 

Budapest, 2012. július hó

PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSE

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.