Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy  Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                        (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

 

3. Aktuális napirendek

3.1. Tárgy:  …../2012.(…)ÖK. rendelet-tervezet Az állatok tartásáról szóló 15/2007. (X.5.) ÖK. rendelet módosításáról

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.2. Tárgy: …./2012.(…)ÖK. rendelet-tervezet az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.3. Tárgy: …./2012.(…)ÖK. rendelet-tervezet A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 15/2012.(IV.27.) ÖK. rendelet módosításáról.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.4. Tárgy: ……/2012.(...)ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról.

Előadó: dr.Szabó György jegyző

3.5.Tárgy: …./2012.(…)ÖK. rendelet-tervezet az Ócsa Város helyi építési szabályzatáról szóló 17/2011.(IX.15.) ÖK. rendelet módosításáról.

Előadó: Bukodi Károly

3.6. Tárgy: …./2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012.(II.15.) ÖK. rendelet módosításáról.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7. Tárgy: Intézmények használati jog átadása, kis és nagy értékű  tárgyi eszközök térítés mentes átadásához elvi hozzájárulás.

Előadó: Hernádiné Farkas Marietta mb. pénzügyi irodavezető

3.8. Tárgy: Tájékoztató a kötvény és folyószámla hitel kötelezettségekről.

Előadó: Hernádiné Farkas Marietta mb. pénzügyi irodavezető

3.9.Tárgy: Ellenőrzési jelentés az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának ellenőrzéséről.

Előadó: Hernádiné Farkas Marietta mb. pénzügyi irodavezető

3.10.Tárgy:     Ócsai Gazdakör támogatási kérelme.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.11.Tárgy: Ócsai Református templom Alapítvány templom díszvilágítási kérelme.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.12.Tárgy:      Ócsa Város Önkormányzat Szakmai program-tervezete szociális étkeztetésre.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.13.Tárgy: Strand területének haszonbérletbe adása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

4.1. Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja

Előadó:   Inczeffy Szabolcs képviselő

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1. Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó:  Bukodi Károly  polgármester

Horváth Tamás alpolgármester

 

6.  Egyebek

 

7.ZÁRT ÜLÉS

7.1. Tárgy: Békefi József Ócsa, Kiss János u. 45. szám alatti lakos panasza

Előadó:   Szűcs Jánosné óvodavezető

7.2. Tárgy:    Tájékoztatás behajthatatlan adóhátralékokról.

Előadó:   Táder Rozália adóügyi ügyintéző

7.3. Tárgy:   Buszbérletre jogosultak névsora 2012. május 1-től augusztus 31-ig.

Előadó:   Bukodi Károly polgármester

 

Ócsa, 2012. augusztus 21.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

 

Melléklet: Az ülés előterjesztései (19,9Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.