Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2012. szeptember 12-én (szerdán) 16.00 órára, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos  helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

Napirendi javaslat:

1./  Tárgy:  …../2012.(…)ÖK. rendelet-tervezet  Az állatok tartásáról szóló 15/2007. (X.5.) ÖK. rendelet módosításáról

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

2./ Tárgy: Jelentés az önkormányzat és intézményeinek 2012. első félévi gazdálkodásáról.

Előadó: Bukodi Károly  polgármester

3./ Tárgy: Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Megállapodás megkötése közfoglalkoztatás támogatására.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4./ Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola  konyháján főzőüst javítása.

Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője

5./ Tárgy: „Manóvár bölcsőde építése” című projektre beérkezett pályázatok elbírálása műszaki ellenőri tevékenység ellátására.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

6./ Tárgy: KMOP-3.3.2 kódszámú települési hulladéklerakók rekultivációja megnevezésű pályázat beruházás kapcsán Körics Euroconsulting Kft-vel kötött projekt lebonyolítási szerződés átcedálásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

7./ Tárgy: Ócsa  Város Közútjainak Fejlődéséért Alapítvány megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok !

Ócsa, 2012. szeptember 6.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (10,5Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.