Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

2.1. Tárgy: 2012.október 23-i ünnepség előkészítése.

Előadó: Bukodi Jánosné Oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke

 

3. Aktuális napirendek

3.1. Tárgy: …./2012.(…)ÖK. rendelet-tervezet A közüzemi ivóvízellátás és a közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről szóló 41/2008.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: …./2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2012.(III.29.) ÖK. rendelet módosításáról.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: …./2012.(…)ÖK. rendelet-tervezet az Ócsa Város helyi építési szabályzatáról szóló 16/2004.(XII.2.) ÖK. rendelet módosításáról.

Előadó: Bukodi Károly

3.4a) Tárgy: Manóvár bölcsőde  kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötése.

3.4b) Tárgy:    Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról tájékoztató

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: „Manóvár bölcsőde építése”  című projektre beérkezett pályázatok elbírálása, a projektmenedzsment feladatok és a  nyilvánosság biztosításának ellátását szolgáló  tevékenységről.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: A szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázaton történő részvételről.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7. Tárgy: Telenor Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés egyes elemeinek módosításáról, bérleti díj határidő lejárat előtti előzetes megfizetéséről.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8. Tárgy: Döntés az Inárcs Község Önkormányzata,  Felsőpakony Község  Önkormányzata  és Ócsa Város Önkormányzata  közös tulajdonában lévő Ócsa 090/4 hrsz-on található  szennyvíztisztító telep víziközmű-rendszer ellátásért felelős személyének  kijelöléséről.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.9. Tárgy: A KÖVÜZ Kft. Ócsa és Társai Kft-vel szemben fennálló tartozásának részletfizetéssel történő megfizetése.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.10. Tárgy: Volánbuszok Ócsa Város belterületén, közterületen történő parkolása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.11. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat közigazgatási területén kéményseprőipari közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásról.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.12.Tárgy: Ócsa  Város Közútjainak Fejlődéséért Alapítvány megszüntetéséhez kapcsolódó feladatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.13. Tárgy: BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013. évi pénzügyi tervezete.

Előadó: Rupp Józsefné gyámügyi ügyintéző

3.14  Tárgy: Tájékoztató a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2011./III.31./ ÖK. rendelet 22.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint a 2012. augusztus 29-én tartott munkaterv szerinti ülésen el nem fogadott interpellációs válasz vizsgálati eredményéről

Előadó:   Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1. Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről   tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó:  Bukodi Károly  polgármester
                Horváth Tamás alpolgármester

 

6.  Egyebek

 

7.   ZÁRT ÜLÉS

7.1. Tárgy: Tájékoztatás behajthatatlan adóhátralékokról.

Előadó: Táder Rozália adóügyi ügyintéző

 

Ócsa, 2012. szeptember 19.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (51,6Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.