Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 2012. szeptemeberi hírlevele.

 

 

 

ELBIR fejléc kép

1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20-án tartjuk a Gyermekek Világnapját, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait.

2012. szeptember 20. - Gyermekek világnapja

Az UNICEF jelszava: A GYERMEKEK MINDENEK ELŐTT!

Ennek a jelmondatnak az év minden napján érvényben kell lennie. Tekintettel az iskolakezdésre a szeptemberi hírlevelünkben azért is emeljük ki, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek otthon és az iskolában is biztonságban érezzék magukat.

Szeretnénk a gyerekek, szülők, pedagógusok figyelmét felhívni arra, hogy mennyire fontos odafigyelnünk egymásra, illetve arra hogy mi magunk mit tehetünk saját biztonságunk érdekében.

„ Milyen is egy gyermek? Olyan, mint aki egyenest az égből jött. Héber szójáték szerint: az eget szopja. Isten képe még torzítatlan benne. A világi okosság, a felnőttek mesterkedései még át nem formálták. Nem tud még semmiről, és semmije sincsen. Hamvas, eredeti és közvetlen. Védettségben él, és mindenestül átadja magát azoknak, akik szeretik. Ámulva néz szét maga körül. Ami rossz, hamar elfelejti, s mindjárt fölfedez mindenben valamit, aminek örülhet. Örökké játszik, nem fárad bele napestig.”  Eleanor Hodgman Porter

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szerint minden 18 év alatti személy gyermeknek számít és speciális védelem illeti meg.

Egy gyereket SENKI (se szülő, se tanár, se edző, se osztálytárs, se senki)

  • nem verhet meg,
  • nem beszélhet, viselkedhet vele megalázó, lealacsonyító módon,
  • nem követhet el vele szemben szexuális erőszakot,
  • nem élhet vissza hatalmi helyzetével, és MINDENKINEK tiszteletben kell tartani a gyerek jogait, érdekeit és szükségleteit.

A gyerekek jogairól  részletesebb tájékoztatás található a www.unicef.hu oldalán.

Ahhoz hogy a jogok érvényesüljenek nem szabad megfeledkeznünk a kötelességekről sem, hiszen jog és kötelesség együtt alkot egy egészet.

Álljon erre itt néhány példa a teljesség igénye nélkül:

  • Ha  a felsorolt  jogok  minden gyereket megilletnek  nemre, származásra, társadalmi helyzetre, nyelvre, korra, állampolgárságra vagy vallásra való tekintet nélkül, akkor a gyerekeknek maguknak is kötelességük mindenkivel emberségesen bánni.
  • Ha a gyerekeknek joga van arra, hogy megvédjék őket a  konfliktusoktól, a kegyetlenkedéstől, a kizsákmányolástól  és az elhanyagolástól, akkor nekik is kerülniük kell az összetűzéseket, verekedéseket.
  • Ha a gyerekeknek joga van a tiszta környezethez, akkor nekik  is kötelességük, hogy környezetükre vigyázzanak.
  • Ha a gyerekeknek joguk van a tanuláshoz, akkor a képességeiknek megfelelő  lehető legtöbbet kell kihozniuk magukból, és tudásukat és tapasztalatukat lehetőleg meg kell másokkal osztaniuk.
  • Ha minden gyermeknek joga van a teljes élethez, akkor nekik maguknak is segítséget kell nyújtaniuk a szükséget szenvedőknek vagy a fogyatékos társaiknak. 


A kötelességek listáját az Emberi Kötelességek Egyetemes Nyilatkozatából idéztük, melyet a World Goodwill nevű – volt államfőkből álló – szervezet állított össze.
További érdekes információk: www.therightssite.org.uk

Az iskolakezdéssel aktuálissá válik, hogy a gyerekek megismerjék a jogaikat és kötelességeiket, hogy alkalmazni tudják a mindennapjaikban saját maguk és iskolatársaik védelme érdekében. Felelősséggel legyenek társaik iránt, hogy segítsék a gyengébbeket vagy éppen az iskolába újonnan érkezőket.

Nekünk felnőtteknek, pedig segítenünk és példát kell mutatnunk, hogy a felnövekvő generáció felelősségteljes és alkotó eleme legyen a társadalomnak. Az iskola megfelelő terepet nyújt arra, hogy megtanítsuk nekik  az egymás iránti tiszteletet, a tudás megszerzésének örömét és a jó cél érdekében való felhasználását, problémáik, konfliktusaik helyes kezelését és, ezáltal értékes és hasznos építőkövei legyenek a jövőnek és a nemzetnek, amelynek ők is részei.

 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.