Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2012. október 11-én  (csütörtökön) 16.30  órára melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos  helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1./ Tárgy: Döntés az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Derogációs vízközmű projektek előkészítése” című, KEOP 7.1.0/11 kódszámú konstrukcióhoz kapcsolódóan gesztor személyének megjelöléséről és a szükséges önerő biztosításáról

Előadó: Bukodi Károly  polgármester

 

Indokolás a 2012. október 11-én 16.30 órára összehívott rendkívüli ülés napirendjéhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület  a 144/2012./IX.26./ Ök. határozatával döntött a napirend címében szereplő pályázaton történő részvételről. A pályázati adatlap kitöltésre került, de annak beadásához további döntések meghozatala szükséges. Félő, hogy a pályázatot bármelyik nap lezárhatják, így a munkaterv szerint soron következő 2012. október 31-én tartandó ülésen történő tárgyalás veszélyeztetheti a pályázaton való részvételt.

Mindezek indokolják a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását.

Megjelenésére feltétlenül számítok !

 

Ócsa, 2012. október 8.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (179Kb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.