Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2012. december 12-én  (szerdán)  16.00  órára melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos  helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1./ Tárgy: Ócsa-Inárcs-Felsőpakony szennyvízes beruházás KEOP-7.1.0. kódjelű pályázat benyújtásához szükséges döntés

Előadó:    Bukodi Károly  polgármester

2./ Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola működtetésének átadásával kapcsolatos döntés

Előadó:    Bukodi Károly  polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS:

3./ Tárgy:    Döntés Bursa Hungarica  pályázatra érkezett  ösztöndíjak elnyeréséről

Előadó:    Bukodi Károly  polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok !

Ócsa, 2012. december  10.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (3,8Mb méretű ZIP fájl)


INDOKOLÁS
a 2012. december 12-i rendkívüli ülés napirendjeihez

Tisztelt Képviselő-testület!   

1. napirend: Ócsa-Inárcs-Felsőpakony szennyvizes beruházás KEOP-7.1.0. kódjelű pályázat benyújtásához szükséges döntés

A Tisztelt Képviselő-testület már több alkalommal is foglalkozott az Ócsa közigazgatási területén található szennyvíztisztítómű karbantartásának, felújításának kérdésével. Ehhez kapcsolódóan 144/2012./IX.26./ és 162/2012./X.11. szám alatt döntéseket is hozott. A két társtulajdonos önkormányzat polgármesterével folytak a gesztor személyéről szóló tárgyalások, illetve ezek nyomán aláírásra kész állapotba került a Társulási (konzorciumi) megállapodás, mely Ócsa véleményét tartalmában nem tükrözi. A KEOP-7.1.0 pályázati lehetőség még nyitva áll, de azt bármikor felfüggeszthetik, ennek a ténynek a bekövetkezte azonban nem köthető Ócsa esetleges döntésképtelenségéhez. Ezen tény indokolja a napirend sürgősséggel történő tárgyalását.


2. napirend: Halászy Károly Általános Iskola működtetésének átadásával kapcsolatos döntés

Mint Önök előtt ismeretes a Képviselő-testület 161/2012./X.11./ számú határozatával döntött arról, hogy a Halászy Károly Általános Iskola működtetését felajánlja a Magyar Állam részére. A testületi felajánlásról tárcaközi bizottság döntött és az alábbiakban mellékelt érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kéri fel a Képviselő-testületet. A Képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy ezen ajánlással éljen, vagy az abban foglaltakat visszautasítsa. Erről azonban az ajánlás kézhezvételét követő nyolc napon belül van lehetőség dönteni. Ezen időpont indokolja a rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívását.

ZÁRT ÜLÉS:

3. napirend: Döntés Bursa Hungarica  pályázatra érkezett  ösztöndíjak elnyeréséről

Immár hagyomány Ócsán, hogy a felsőfokú oktatásban résztvevő ócsai rászoruló fiatalokat az Önkormányzat a Bursa Hungarica pályázat keretén belül támogatásban részesíti. A támogatott fiatalokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra 2012. december 17-ig kell sort keríteni, ezért indokolt hogy a munkaterv szerint 2012. december 19-én tartandó testületi ülést megelőzően rendkívüli ülés keretében döntsünk a támogatottak személyéről.

 

Ócsa, 2012. december  10.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.