Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy  Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 19-én 16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                        (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

2.1. Tárgy: Ócsa Város Képviselő-testületének 2013. évi munkaterv összeállítása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Aktuális napirendek

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kockázatelemzéséről szóló összegfoglaló jelentés.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.2. Tárgy:      …/2012.(…)sz. rendelet-tervezet a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3.Tárgy: …/2012.(…)sz. rendelet tervezet A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.4. Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola alapító okiratának módosítása.

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző

3.5. Tárgy: Javaslat a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítására, egységes szerkezetbe foglalására.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: Rendelet-tervezet előkészítése/elfogadása az Ócsa közigazgatási területén zártan gyűjtött szennyvizek kezelésével kapcsolatban.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7. Tárgy: Költségvetési beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgáló megbízása.

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.8. Tárgy: Együttműködési szándéknyilatkozat a közfoglalkoztatás elősegítésére a Studium Co Oktatásszervező és Szolgáltató Kft-vel. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.9. Tárgy:      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról.

Előadó:    dr.Szabó György jegyző

3.10.Tárgy:     Részvétel a KEOP energetikai pályázaton.

Előadó:   Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1. Tárgy:   Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó: Bukodi Károly  polgármester
               Horváth Tamás alpolgármester

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS

7.1. Tárgy: László Albert Ócsa, Vörösmarty u. 7. sz. alatti lakos kérelme.

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok !

Ócsa, 2012. december 13.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (12,7Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.