Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 15.

 

 

Ócsai Polgármesteri Hivatal

                       

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ócsai Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. utca 2.

Ellátandó feladatok:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben rögzített feladatok ellátása (többek között a közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga
 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közterület-felügyelői munkakörben vagy rendészeti szervnél szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. március 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Csaba aljegyző nyújt, a 06-29-378-112 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 638/2013, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A sikeres pályázati anyagot benyújtó pályázó személyes meghallgatására is sor kerülhet február 22-ig. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit ajánlunk: főállású köztisztviselői jogviszonyt 6 hónap próbaidővel, béren kívüli juttatásokat cafeteria keretében

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.