Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy  Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 30-án 16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

2.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat  Bizottságai munkatervének elfogadása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének benyújtása első olvasatban.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Aktuális napirendek

3.1. Tárgy: 2013. évi költségvetés könyvvizsgálójának megbízása.

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.2. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alkalmazotti létszámának bővítése.

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

3.3. Tárgy: Feladat ellátási  szerződések jóváhagyása az alapfokú egészségügyi alapfokú ellátásban (gyermekorvos, háziorvosok, fogorvosok)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Haszonkölcsön szerződés nem lakás céljára szolgáló helyiségre.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Az A.S.A. Magyarország Kft. hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felmondása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6. Tárgy: …../2013.(…)rendelet-tervezete a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 21/2011.(IX.29.) ÖK. rendelet hatályon kívül helyezéséről. (A Pest Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottjának törvényességi felhívásához.)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7. Tárgy: Támogatói Megállapodás a Székelyföldi Ojtozi szorosnál található történelmi emlékhelyek és magyar katonai sírok ápolására, restaurálására, gondozására. (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8. Tárgy: Történelmi Egyházak támogatása településünkön.

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

3.9. Tárgy: Szerződéskötés a Kisbíró újság megjelentetésére 2013. évben.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.10.Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.11 Tárgy: Csatlakozás a Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete  által indított Pest megye önálló statisztikai régióvá alakulásához tartalmú kezdeményezéshez

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1. Tárgy: Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó:  Bukodi Károly  polgármester
                Horváth Tamás alpolgármester

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS


Megjelenésére feltétlenül számítok !

Ócsa, 2013. január 24.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (19,4Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.