Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy  Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 27-én  16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti  napirendek

2.1. Tárgy: A köztisztviselők részére 2013. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Aktuális napirendek

3.1. Tárgy: Feladat ellátási  szerződések jóváhagyása az alapfokú egészségügyi alapfokú ellátásban (gyermekorvos, háziorvosok, fogorvosok)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat  közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: A Halászy Károly Általános Iskola ingatlanának, ingóságainak ingyenes használatba adása.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: Járdaépítési program II.

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

3.5. Tárgy: Ócsa Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.6. Tárgy: Benyújtott energetikai pályázatokhoz kapcsolódó  döntések.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7. Tárgy: Támogatási szerződés megkötése  az Ócsai Református  Templom Alapítvánnyal.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8. Tárgy: Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola menzájának átvétele.

Előadó: dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője

3.9. Tárgy: …./2013.(ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról.

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

 

4. Interpellációk

4.1. Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja

Előadó: Inczeffy Szabolcs képviselő

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5.1. Tárgy: Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás)

Előadó:  Bukodi Károly  polgármester
                Horváth Tamás alpolgármester

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS

7.1. Tárgy: Horváth Józsefné 2364 Ócsa, Ady E. köz 2. sz. alatti lakos kérelme.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok !

Ócsa, 2013. február 20.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (16,8Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.