Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Az első osztályosok beiratásának időpontja: április 8-9.

 

 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az 1. osztályosok beiratása

2013. április 8-án (hétfőn)   8-18 óráig
2013. április 9-én (kedden) 8-18 óráig
          lesz az iskola (Kossuth épület) titkárságán.

        (Ebédszünet 12:30 - 13:00 óráig)

 

A beiratkozáshoz hozni kell:

 • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát
 • a gyermek lakcímkártyáját
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • a gyermek TAJ számát
 • a gyermek  oltási könyvét
 • az iskolaérettségi (vagy iskolaéretlenségét igazoló) tanúsítványt,óvodai szakvéleményt
 • nem magyar állampolgár esetén igazolást állampolgárságról
 • a tankönyvtámogatáshoz és az étkezéshez szükséges igazolásokat (nagycsaládos, tartós beteg, GYVK, SNI)
 • a diákigazolvány igényléséhez: 1400 Ft-ot és az okmány iroda által kiadott igazolást
 • az iskolai egyen nyakkendő ára 350 Ft
 • a gyermek részére köthető tanuló balesetbiztosítás

Minden tanköteles gyermeket, (aki Ócsai lakcímmel rendelkezik az Ócsai Halászy Károly Általános Iskolába) a lakóhely szerinti általános iskolába kötelező beiratni!
(Az a tanköteles gyermek, aki más intézményben szeretné megkezdeni tanulmányait az iratkozás alkalmával kap átjelentkező papirt)

A beiratkozás elmulasztása szabálysértés, amely törvényes következményekkel jár.

Ócsa, 2013. március 5.

 

A Halászy Károly Általános Iskola vezetősége

 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatója:

 

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles 30 napon belül elbírálni és döntését a szülővel írásban közölni. Az intézmény vezetőjének határozatban foglalt döntése ellen a szülő jogorvoslattal élhet. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi Igazgatójához kell benyújtani.

 

Budapest, 2013. március 7.

dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott

 

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.