Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsán mutatkozott be a térségi gazdaköröknek a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodája

 

 

A magyar vidék, s azon belül a mezőgazdaság olyan értéket képvisel, amely nélkül Magyarország jövője és az itt élő közösségek boldogulása elképzelhetetlen. Aligha kérdéses, hogy minden itt élő ember egyetért e kijelentéssel és mégis, a magyar agrárium évek óta küzd az életben maradásért. Küzd a kettős kihívással, hogy megfeleljen a változó igényeknek és a mind szigorúbb szabályoknak, hogy helytálljon a mind keményebb és aránytalan versenyben, amelyeket egyszerre folytat a külföldi termelőkkel és a „túlsúlyos” kereskedelmi szereplőkkel. Néha ígéretes, de sokszor reménytelennek tűnő ez a küzdelem – különösen Pest megyében, ahol 2010-ig az ezredfordulón még virágzó, a hazai agrárium termelékenységét kétszeresen meghaladó mezőgazdaság által előállított érték, valamint az értékteremtés hatékonysága lényegében felére csökkent, mint ahogy a sokszínűség és művelt földek aránya is egyre kisebb.

 

Megkerülhetetlen a változás, az alapvető szerkezeti megújulás és a folyamatos fejlesztés. Szükséges továbbá a kereskedelmi láncok és térségi logisztika szerepének újragondolása, új üzleti és értékesítési modellek bevezetése, amelyek az összefogáson és az integráción alapulnak. Mindenekelőtt pedig alapvető érdeke minden itt élő közösségnek, hogy a vidék- és a területfejlesztés összekapcsolódjon, és a helyi közösségek, a helyi gazdasági ügye – jövője – egységes, integrált és összekapcsolt térségi programban öltsön testet. Ha mindez megtörténik, akkor a vidék és a helyi gazdaság megalapozhatja a munkahelyteremtést, hozzájárulhat a gazdasági teljesítmény és a jólét együttes növeléséhez, a helyi közösségek anyagi és társadalmi megerősödéséhez – olvasható ki a Pest megyei Területfejlesztési Koncepció, illetve a koncepció Helyzetfeltáró része értékeléséből. Amely azonban azt is hozzáteszi, hogy e változáshoz új stratégiai partnerségre, a gazdák, vállalkozások és intézmények, valamint a közösségek együttes cselekvésére van szükség. Olyan kezdeményezésekre – tegyük hozzá – mint amit a Váci Egyházmegye 2013. február 27-én mutatott be az Ócsai, az Alsónémedi, és a Bugyi gazdakörök számára.

 

„Ahol ennyi parlagon heverő föld van, ott nem lehet munkanélküliség” – jelentette ki Beer Miklós megyés püspök, hangsúlyozva az Egyházmegye elkötelezettségét, hogy tevékeny részese legyen a vidéket újraformáló változásnak. Mint rámutatott – az egyház nem zárkózhat be a hitéletbe, hanem szükségszerűen tevékeny részese kell, hogy legyen a közösségek fejlődésének, a tudás, a tapasztalatok és a kapcsolatok megosztásának, a helyi gazdaság, a helyi termelés és értékesítés szervezésének. Ezért döntött úgy az Egyházmegye, hogy Vidékfejlesztési Irodát hoz létre, amelynek feladata, hogy segítséget nyújtson a vidéken élő, vidéken termelő, vagy mezőgazdasági termelést folytatni kívánó embereknek, családoknak. Olyan segítséget, amely sokak számára és sokféle módon nyújt támogatást az eredményes gazdálkodáshoz. Beleértve a pályázatokhoz nyújtott tanácsadást, a helyi termelői csoportok létrehozásának és a helyi termelő családok piacra jutásának támogatását, valamint a hatékonyabb termelést és jobb termékek előállítását elősegítő szaktanácsadást. De ilyen segítség lehet a rászoruló családoknak nyújtott támasz, akik számára a szociális földprogram és a kiskerti termelés, vagy a munkanélküliségből kivezető út, a közmunka és a mezőgazdaság jelentette perspektíva teremtheti meg a valódi változás lehetőségét. A segítségnyújtásra rendelkezésre álló eszközök körül kiemelésre került az Egyházi fenntartású intézmények, közkonyhák kereslete, amely piacot jelenthet a háztáji gazdaságokban előállított termékek számára, továbbá sajátos oktatás és képzések indítása, a helyi piacok szervezése, valamint egy célzott szállító, fuvarozó, logisztikai rendszer kiépítése, amely helyi mozgó piac kialakításával segítheti a családok által megtermelt termékek helyi értékesítését.

 

„Pest Megye Önkormányzata elkötelezett a vidék és a helyi közösségek újjászervezése mellett” – hangsúlyozta dr. Szűcs Lajos, Pest megye Közgyűlésének elnöke, a térség országgyűlési képviselője. Az elmúlt három év legfontosabb változásait összegezve rámutatott, hogy a megyei önkormányzat és a területfejlesztés számára elsősorban a pályázati rendszer bonyolult, bürokratikus lebonyolításával kapcsolatos teendők jelentettek (és jelentenek ma is) feladatot. A következő hét év, a 2014-2020 közötti fejlesztési ciklusban pedig a tervezés és a támogatási rendszer összehangolása, amely összekapcsolja a vidékfejlesztést és a területfejlesztés helyi gazdaságot, vidéki közösségeket támogató eszközeit. Mint fogalmazott, a kormány és a megyei önkormányzat elkötelezett a munkahelyteremtés mellett, ezért rendbe kell tenni jó néhány dolgot a támogatási rendszerben, és pályázatok helyett létre kell hozni a helyi terveket és erőfeszítéseket összegző térségi komplex programokat. Ez csak akkor lehetséges, ha az érintettek és a közösségek maguk is aktívan részt vesznek a közös munkában, ezért elismerés illeti az Egyházmegyét, hogy nem marad távol a közügyektől, hanem támogatással, tanácsadással, tudással és szervezéssel maga is részt vállal a változásban.

 

forrás: www.pestmegye.hu

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.