Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde felhívása

 

 

 

Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

Manóvár Bölcsődéjébe

Bölcsődei kisegítő-takarító

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

2364 Ócsa, Baross utca 14.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsőde helyiségeinek tisztántartása, a bölcsődei textíliák mosása, az étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása a higiéniai előírásoknak megfelelően.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Ø  Középiskolai/gimnáziumi végzettség,

Ø  dajkaképesítés (2013. július 30. napjáig bizonyítvánnyal rendelkezni kell, ebben az esetben az oktatást végző intézménytől hivatalos igazolást kell csatolni. )

Ø  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Ø  Kisgyermekneveléssel kapcsolatos tanfolyam, képzettség,

Ø  hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,

Ø  erkölcsi bizonyítvány,

Ø  egészségügyi alkalmasság.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 15.

 A pályázati kiírás kapcsán további információt nyújt Szűcs Jánosné intézményvezető a 06/29/378-065, 06/29/578-840 - es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Ø  Postai úton, a pályázatnak Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.).

Ø  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2001-2/2013, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei kisegítő-takarító.

Ø  Elektronikus úton a polghiv@ocsanet.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Ócsa Város Önkormányzata honlapja www.ocsa.hu 2013. március 06.

- Ócsa Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda honlapja www.nefelejcsovoda.hu 2013. március 08.

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.