Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde felhívása

 

 

 

 

Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

Manóvár Bölcsődéjébe

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 2364 Ócsa Baross utca 14.

 

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Elsődleges feladat segíti a kisgyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás és az önállóság kialakulását az egészséges kisgyermek testi és lelki fejlődésének elősegítésére, követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában.

Az 1997. évi XXXI. törvénynek illetve a 15/1998 (IV.30.) NM rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően gyermekgondozási feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                  

Pályázati feltételek:

a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározottak szerint,

 

Ø  csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),

Ø  bölcsődei szakgondozó (OKJ),

Ø  csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ)

Ø  csecsemő és kisgyermeknevelő – gondozó (OKJ),

Ø  csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ)

Ø  csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)

Ø  kisgyermeknevelő emelt szintű (OKJ) végzettség,

Ø  a már jelenleg elkezdett kisgyermeknevelő tanulmányok befejezése, végzettség megszerzése 2013. július 30-ig,

Ø  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

Legalább 1-3 év kisgyermeket nevelő gyermekintézményben (bölcsődében vagy óvodában) szerzett tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  Szakmai önéletrajz, végzettséget - képzettséget igazoló dokumentumok, folyamatban lévő szakirányú tanulmány végzéséről hivatalos igazolás az oktatást szervező intézménytől,

Ø  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

Ø  Korábbi gyermekintézményben töltött munkaviszonyokra vonatkozó igazolás,

Ø  Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör legkorábban 2013. augusztus 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Jánosné nyújt a 06/29/378-065, 06/29/578-840 - es telefonszámon.

 

Ø  A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Ócsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.).

- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2002-1/2013, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

Elektronikus úton polghiv@ocsanet.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

Ø  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Ø  Ócsa Város Önkormányzata honlapja www.ocsa.hu 2013. március 06.

Ø  Ócsa Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda honlapja www.nefelejcsovoda.hu 2013. március 08.

 

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.