Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A beiratkozások időpontja: április 15-19.

 

 

Kedves szülők!

 

Az óvodai beiratás a 2013/2014. nevelési évre:

április 15-től -19-ig /hétfőtől-péntekig/ de. 8-tól du. 16-ig lesz.

 

Beiratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda, Ócsa, Dózsa György Tér 1.

 

A beiratáshoz kérjük:

·     A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

·     A gyermek lakcím kártyáját,

·     A gyermek oltási könyvét,

·     A gyermek TAJ számát,

·     A szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját.

 

Beiratni azokat a gyermekeket lehet, akik 2013. dec.31-ig töltik be harmadik életévüket. Azokat a gyermekeket, akik 2014. jan.01-től febr. 28-ig töltik be a harmadik életévüket, előjegyzésbe vesszük.

 

 

A bölcsődei beiratás a 2013/2014. gondozási évre:

április 15-től -19-ig /hétfőtől-péntekig/ de. 8-tól du. 16-ig lesz.

 

Beiratás helye: Nefelejcs Központi Óvoda, Ócsa, Dózsa György Tér 1.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Manóvár Bölcsődébe az az Ócsán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 1-3 éves gyermek gondozható és vehető fel, akinek családja életvitelszerűen Ócsán él. A szabad kapacitás terhére a város közigazgatási területén kívül lakó kisgyermek is felvehető a bölcsődébe – szabad férőhely esetén -, akinek szülei munkahellyel rendelkeznek.

Ha a gyermek a 3. életévét 2013. december 31-ig betölti, felvehető a bölcsődébe és a nevelési év végéig gondozható az intézményben.

Előjegyzésbe vesszük azokat a gyermekeket, akik 2013. dec.31-ig töltik be első életévüket.

 

Bölcsődei felvételnél - az alábbi sorrendben - előnyt élvez az a gyermek

 • Akiknek szülei dolgoznak,
 • Munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt,
 • Aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,
 • Akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt a gyermekének ellátását biztosítani nem vagy csak részben tudja,
 • Akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
 • Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

 

Kérem, a beiratáshoz hozzák magukkal:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • A gyermek és a szülők lakcímét igazoló kártyát,
 • A Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot amennyiben rendelkeznek vele,
 • Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
 • A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult),
 • Munkáltató kereseti igazolás a szülők munkavégzéséről, jövedelmükről illetve szándék nyilatkozatot arról, hogy a szülőt a munkáltatója alkalmazni kívánja a jövőben is.

                                                                                                           

Szűcs Jánosné, óvodavezető

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.