Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án (kedden) 15.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti napirendek

2.1 Tárgy: Mérleg beszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről

Előadó: Gazdasági szervezetek vezetői

2.2 Tárgy: Az Adóügyi Iroda 2012. évi adóigazgatási és adóbeszedési beszámolója (Munkatervben nem szerepel, de szorosan a tárgykörhöz tartozik.)

Előadó: Táder Rozália irodavezető

2.3 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentés (Munkatervben nem szerepel, de szorosan a tárgykörhöz tartozik.)

2.4 Tárgy: …./2013./…/ ÖK. rendelet-tervezet a 2012.évi költségvetésről szóló 5/2012. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.5 Tárgy: …/2013./…/ ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

3. Aktuális napirendek

3.1 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2 Tárgy: Az Ócsa I. és Ócsa II. kötvények kapcsán az önkormányzatok állami konszolidációjához kötődően tett pénzügyi intézkedések jóváhagyása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3 Tárgy: …/2013./.../ ÖK. rendelet-tervezet A „Manóvár” Bölcsőde gondozási és étkezési díjáról

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.4 Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5 Tárgy: Pályázati lehetőség: kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázat

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6 Tárgy: Útburkolat javítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7 Tárgy: OVI-FOCI pályázathoz önrész biztosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8 Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola kerítésének felújítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.9 Tárgy: Oktatási intézmények átadása kapcsán a  Bolyai János Gimnázium kapcsán használati szerződés megkötésének jóváhagyása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.10 Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel valamennyi oktatási intézmény étkezésének biztosítására kötött megállapodás jóváhagyása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.11 Tárgy: Hermes Ingatlanbefektető Alappal kötött megállapodás meghosszabbítása 2013. évre Alsópakony vízellátásának biztosítására

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.12 Tárgy: Tájékoztató a Szociális Családiház-építési Program kapcsán épült lakópark üzemeltetési szerződéséről

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

3.13 Tárgy: 0310/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.14 Tárgy: Gellér Jánosné értékesítési ajánlata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.15 Tárgy: Lendületben az Ifjúság kérése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.16 Tárgy: Látássérültek kérése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.17 Tárgy: Ócsa Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.18 Tárgy: OPKE kérése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.19 Tárgy: Fogorvosok kérése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.20 Tárgy: ÁROP 3/A.2-2013. Szervezetfejlesztés a Közép-Magyarországi térségben lévő Önkormányzatok részére című pályázati lehetőség

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS

7.1 Tárgy: Bödő Sándor részletfizetési kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester

7.2 Tárgy: Szabó Mihályné részletfizetés kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2013. április 24.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (40,9 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.