Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május  30-án (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                           (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

 

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti napirendek

2.1 Tárgy: Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása (Munkatervben nem szerepel, de szorosan a tárgykörhöz tartozik.)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2.2 Tárgy: Beszámoló a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységéről

Előadó: Radványi Judit intézményvezető

2.3 Tárgy: A gyámhatósági munka 2012. évi átfogó értékelése

Előadó: dr.Szabó György jegyző

 

3. Aktuális napirendek

3.1 Tárgy: Döntés az Ócsán 2013. július 1-től – december 31-ig kommunális hulladék gyűjtését és szállítását végző szolgáltató szervezetről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2 Tárgy: Döntés „MANÓVÁR” Bölcsőde építési a Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda bővítési munkálataihoz kapcsolódó óraszekrény cseréről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3 Tárgy: Kerítés létesítése az épülő Manóvár Bölcsőde és az Ócsa 1560/1 hrsz-ú ingatlan közös jogi határán

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4 Tárgy: Beszámoló a kátyúzási munkálatokról

Előadó: Szőlősi Zsolt műszaki ügyintéző

3.5 Tárgy: Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6 Tárgy: Ócsai Tamburello Sport Club névhasználattal kapcsolatos kérése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7 Tárgy: Döntés a behajthatatlannak minősülő adósok/adósságok törléséről

Előadó: dr.Szabó György jegyző

3.8 Tárgy: Vélemény kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola alapító okiratának módosításához

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS

7.1 Tárgy: Bem J. utca egyes lakóinak fellebbezése

Előadó: Bukodi Károly polgármester (meghívott szakértő: dr.Rím Zsuzsanna)

7.2 Tárgy: Losó Pálné közmű részletfizetési kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester

7.3 Tárgy: Riegel Ágnes közmű részletfizetési kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2013. május 23.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (18,8 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.