Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2013. június 12-én (szerdán) 15.30 órára melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1./ Tárgy:   Magyarország Kormánya által az önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó döntések meghozatala

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2./ Tárgy: Döntés KEOP-7.1.0/11 számú projekthez kapcsolódóan

a.) Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés készítésére

b.) Hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás megrendelése beérkezett pályázatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3./ Tárgy: …/2013./…/ ÖK. rendelet-tervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 11/2002./VI.14./ ÖK. rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4./ Tárgy: MANÓVÁR Bölcsőde és az Ócsa 1560/1 hrsz-ú ingatlan közötti oldalkerítés építése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2013. június 10.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (4,8 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.