Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Agrárkamarai tájékoztató

 

 

EGYSÉGES KÉRELEM - ADATVÁLTOZÁS

Amennyiben az egységes kérelemben korábban bejelentett adatok – vis maior körülmény(ek)től eltérő ok miatt – már nem felelnek meg a valóságnak, illetve azok módosításra/pontosításra szorulnak, azt az adatváltozás kérelem (W0132) benyújtásával van módja bejelenteni.

 

Pontosítást jelent például a tábla terület csökkentése, korábban igényelt jogcím(ek) visszavonása, az agrotechnikai műveletekhez (pl.: másodvetés) kapcsolódó bejelentés, hasznosítási kód váltása, az öntözés bejelölése akkor, ha az egységes kérelem benyújtásakor ezt nem tették meg.

A pontosítást (adatmódosítást) mindaddig megteheti a gazdálkodó, amíg a vélt szabálytalanságról nem értesíti a Hivatal (pl. adategyeztetés), vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el. A pontosításról egyszerűen annyit kell megjegyezni, hogy olyan jellegű változtatás, mely nem eredményezi a támogatási igény növekedését.
 

 

KÁRENYHÍTÉS

Az MVH felhívja a figyelmet, hogy a kárenyhítési rendszerben részt vevő gazdálkodók - érintettségük esetén - jelentsék be a káresemény bekövetkeztét a megyei kormányhivatalhoz (legkésőbb a káresemény bekövetkeztét követő tizenötödik napon!), illetve ezen felül tegyenek vis maior bejelentést is, amennyiben az érintett területeikkel más támogatási intézkedésben is részt vesznek. A két bejelentés nem helyettesíti egymást!

 

 

Natura 2000 területen

Március 1. és július 31. között a munkavégzés csak napkeltétől napnyugtáig megengedett.
Legalább 5 munkanappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját. 
A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.

 

 

PARLAGFŰ

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ezen kötelezettségüknek mindenképpen eleget kell tenni a megadott határideig, mivel azt követően a helyszíni ellenőrzést a körzeti földhivatal, az ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül végzi és parlagfű fertőzés esetén a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságainál megindítja a hatósági eljárást az ügyfél ellen.

 

 

ANYATEHÉN TARTÁS TÁMOGATÁS

Megjelent a 88/2013 (V.30.) számú MVH Közleménya 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet szerinti anyatehén tartás támogatásának igénybevételéről, amelyet postai úton 2013. június 1. és 2013. július 31. között lehet benyújtani az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez. Mindkét esetben csatolni kell a betétlapot is, mert a kérelem csak ezzel együtt érvényes. Támogatás csak azokra az állatokra nyújtható, amelyek megfelelnek a rendeletben foglalt követelményeknek.

 

 

Kérdés esetén keresse fel kamarai tanácsadóját:

Sándor Krisztina I Tel.: 30/429-7641 I E-mail: sandor.krisztina@agrarkamara.hu

a Dunaharaszti, Boróka utca 3. címen lévő irodában.

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.