Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2013./VII.30./ határozata.

Ócsa Város területén a 2014. évi általános országgyűlési választáson alkalmazásra kerülő szavazőkörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 77.§ (1) bekezdése alapján e határozat mellékleteként állapítom meg.

A Ve. 78. §-ának rendelkezése szerint Ócsa városban a telepítési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a 7. számú szavazókörben Gimnázium Falu T. u. 31. szám alatt kijelölt szavazókörben szavazhatnak.

Döntésem ellen a határozat közzétételétől számított 15 nap alatt nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.).

 

Indoklás

A szavazóköröket a Ve. 77. § (1)-(2) bekezdésében, a 78. §-ában, a 165. § (1)-(2) bekezdésében, a 166. §-ában foglaltak figyelembevételével alakítottam ki.

A Ve. IV. fejezetében szavazókörök kialakítása alcíme alatt a Ve. 77. § (1) bekezdése előírja, hogy a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal úgy állapítja meg, hogy egy szavazókörre mintegy 600, legfeljebb 1500 a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A Ve. 77. § (2) bekezdése szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzat választások választókerületi határait. A Ve. 78. §-a szerint a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. A Ve. 165. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint a szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a választópolgárok száma jól megközelíthető legyen, garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását, biztosítsa a szavazatszámláló bizottság zavartalan működését. A Ve. 165. § (2) bekezdése szerint a szavazóhelyiség nem lehet olyan épületben, amely - részben vagy egészben - jelölt vagy jelölő szervezet használatában van. A Ve. 166. §-a szerint minden településen, minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.

Határozatomat a Ve. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg. A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 234. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatot a helyben szokásos módon Ócsa város honlapján a Ve. 80. §-ában előírtak alapján tettem közzé.

 

Ócsa, 2013. július 30.

dr. Szabó György

Határozat (PDF)

Melléklet 1 (PDF)

Melléklet 2 (PDF)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.