Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 11-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

 

Napirendi javaslat:

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti napirendek

 

3. Aktuális napirendek

3.1 Tárgy: Beszámoló a kötvény- és hitelállományról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2 Tárgy: …/2013./…/ számú rendelet-tervezet a 2/2013./II.15./ számú Ócsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló rendelet előirányzat módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3 Tárgy: Jelentés az önkormányzat és intézményeinek 2013. első félévi gazdálkodásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4 Tárgy: Kiegészítő támogatás benyújtása iránti kérelem a 39/2013./VII.31./ BM rendelet alapján

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5a Tárgy: Tájékoztató az Ócsai Önkormányzat vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5b Tárgy: Tájékoztató az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester, dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

3.6 Tárgy: Belső ellenőri jelentés Ócsai Polgármesteri Hivatal 2012. évi gazdálkodásának szabályszerűségéről

Előadó: dr.Szabó György jegyző

3.7 Tárgy: …/2013./…/számú rendelet-tervezet a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

3.8 Tárgy: Tájékoztató a Halászy Károly Általános Iskola beázása kapcsán végzett felújítási munkálatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.9 Tárgy: Tulajdonos tájékoztatása  az Ócsai Szociális Lakóparkba tűzifatárolók létesítéséről

Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

3.10 Tárgy: Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási pályázat kiírására

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.11 Tárgy: Tájékoztatás a Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsődében gyermekorvos foglalkoztatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.12 Tárgy: Halászy Károly Általános Iskolában 2013/2014. tanév védőnői munkaterve

Előadó: dr.Szabó György jegyző

3.13 Tárgy: Ügyviteli eszközök beszerzése

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.14 Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.15 Tárgy: Helyi közlekedési közszolgáltatás pályázati kiírása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.16 Tárgy: Támogatás az Ócsai Református Templom Alapítvány részére a műemléktemplom dísz kivilágítási költségeihez

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

4.1 Tárgy: Dönti Károly és Inczeffy Szabolcs képviselői interpellációja

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

6.  Egyebek

 

7.  ZÁRT ÜLÉS

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2013. szeptember 2.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (34 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.