Ócsa Város Hivatalos Honlapja

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatója

 

 

 

 

AKG – web-GN

A „web-GN” elektronikus adatszolgáltatási kötelezettsége, azaz a gazdálkodási napló bizonyos adatainak elektronikus feltöltése minden AKG támogatásban résztvevő gazdálkodó számára kötelező. A gazdálkodási naplókat papír alapon nem lehet beküldeni. Az adatszolgáltatások teljesítéséhez a „web-GN” esetében a negyedik gazdálkodási évre vonatkozóan rendelkezésre álló időszak 2013. szeptember 1-től november 30-ig tart.

Az AKG-programban résztvevőknek 2013. szeptember 30-ig, vagy az ezután betakarított főnövény esetében a betakarítást követően haladéktalanul el kell készíteniük a következő gazdálkodási évre (2013/2014-re) vonatkozó tápanyag-gazdálkodási, illetve földhasználati tervet is. Ehhez nagy segítséget nyújt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ingyenes szolgáltatása, a vetésszerkezet-kalkulátor, amely az akg.agrarkamara.hu weboldalon érhető el.

Nitrát adatszolgáltatás

A nitrát adatszolgáltatási kötelezettséget elektronikusan is lehet teljesíteni, az adatlap adattartalmával megegyező elektronikus adatszolgáltatás keretében. Továbbra is lehet papír alapon adatot szolgáltatni, melyet a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak kell benyújtani. A Nitrát adatszolgáltatást 2013. szeptember 1-től 2013. december 31-ig kell teljesíteni, az előző gazdálkodási évre vonatkozóan.

Kiknek kell adatot szolgáltatniuk?

- a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra. (Az egy háztartás igényeit meg nem haladó állatlétszám vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlanban, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlanban került meghatározásra. A számosállat az állattenyésztés fogalomkörében az 500 kg élőtömegű állategyedet, vagy csoportot jelenti.)

- Minden gazdálkodó, aki a 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet szerint nitrátérzékeny területen gazdálkodik, illetve a 41/1997. (V.28.) FM rendelet melléklete szerint nagylétszámú (30 ló, 50 szarvasmarha, 200 juh, kecske, 2.000 broiler stb ÚJ: ötven prémesállat;.) állattartó teleppel rendelkezik, vagy a 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet szerint IPPC állattartó teleppel rendelkezik. A belterületek egésze a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján nitrátérzékenynek minősül.

Gazdálkodási napló esetében a határidőn túli adatszolgáltatásra nincs lehetőség. A nitrát adatlap esetében amennyiben az ügyfél felszólítást kap a Hatóságtól, hogy nem teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben, akkor lehetőség lesz a határidő letelte után is elektronikusan eleget tenni ezen kötelezettségének.

Az adatszolgáltatást mind a gazdálkodási napló, mind pedig a nitrát adatlap esetében az alábbi két módon teljesítheti a gazdálkodó:

·     A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpont alatt találhatóak az elektronikusan beküldhető nyomtatványok valamint a kitöltéséhez szükséges keretprogram (ÁNYK).

·     A honlap felső menüsorában a Nyomtatványok/Xml feltöltő menüpont alatt a táblatörzskönyv szoftverek által generált (honlapon korábban közzétett) xml fájl tölthető fel bejelentkezést követően.

Az adatokat mindkét esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből a célból működtetett elektronikus felületen keresztül, amely a Hivatal honlapján (nebih.gov.hu) érhető el. Amennyiben segítségre van szüksége, keresse fel kamarai tanácsadóját!

Fontos: A fentiek szerint adatszolgáltatásra kötelezetteknek az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfelelő adattartalommal.

Kérdés esetén keresse fel kamarai tanácsadóját:

Sándor Krisztina I Tel.: 30/429-7641 I E-mail: sandor.krisztina@agrarkamara.hu

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.