Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti napirendek

2.1    Tárgy:    Jelentés a 2012/2013. oktatási év tapasztalatáról, valamint a 2013/2014. oktatási év indításáról

Előadó:    Bukodi Jánosné Oktatási, kulturális és sport Bizottság Elnöke

2.2    Tárgy:    Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

2.3    Tárgy:    Belső ellenőri jelentés a 2013. évi bankbizonylatok, kötelezettségvállalások aláírásáról, kapcsolódó szerződések ellenőrzéséről

Előadó:    dr.Szabó György jegyző

2.4    Tárgy:    …/2013./…/ 2013.évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (2. sz. előirányzat módosítás)

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

2.5    Tárgy:    Jelentés a 2013. évi III. negyedéves pénzgazdálkodásról

Előadó:    Bukodi Károly polgármester    

2.6    Tárgy    2014. évi pénzügyi koncepció elfogadása

Előadó:    Bukodi Károly polgármester      

2.7    Tárgy:    2014. évi Belső ellenőri munkaterv

Előadó:    Bukodi Károly polgármester       

 

3.    Aktuális napirendek     

3.1    Tárgy:    Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létszámának megemelése

Előadó:    Bukodi Károly polgármester, dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető      

3.2    Tárgy:    …/2013./…/ számú rendelet-tervezet Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Ügyrendjéről szóló 9/2010./VI.10./ önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző       

3.3    Tárgy:    Jelentés az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2012. évi gazdálkodásának szabályszerűségéről szóló belső ellenőri jelentésében feltárt hiánosságok kijavítására szolgáló rendezéséről szóló intézkedési terv végrehajtásáról

Előadó:     dr.Szabó György jegyző     

3.4    Tárgy:    …/2013./…/ rendelet-tervezet A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013./III.28./ önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző      

3.5    Tárgy:    …/2013./…/ rendelet-tervezet  Ócsa településnév használatáról

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző        

3.6    Tárgy:    Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde  alapító  okiratának módosítása

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző       

3.7    Tárgy:    Döntés az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde  riasztórendszerére érkezett árajánlatokról

Előadó:    Bukodi Károly polgármester      

3.8     Tárgy:    Rákóczi Szövetséggel támogatási szerződés megkötése

Előadó:    Bukodi Károly polgármester       

3.9    Tárgy:    Támogatás az Ócsai Református Templom Alapítvány részére a műemléktemplom dísz kivilágítási költségeihez

Előadó:    Bukodi Károly polgármester       

 

4. Interpellációk

4.1    Tárgy:    Inczeffy Szabolcs települési képviselő interpellációjára adott válasz

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok    

 

6. Egyebek

 

7. ZÁRT ÜLÉS 

7.1    Tárgy:    László-Bártfai fellebbezése

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

7.2    Tárgy:    Orbán Jánosné és Köller Mihály víz-csatorna részletfizetési kérelme

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2013. október  24.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (31,5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.