Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2013. november 18-án (hétfőn) 13.30 órára melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri  Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos  helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1./ Tárgy: A 188/2013./IX.11./számú képviselőtestületi határozat végrehajtásához szükséges egyes intézkedések

a./ …/2013./…/számú rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 10/1999./III.31./számú Önkormányzati rendelet módosításáról

b./ Döntés „Ócsa Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

2./ Tárgy: A 112/2013./IV.30./ számú képviselőtestületi határozat végrehajtásához     szükséges intézkedés, döntés a pályázatíró és projektmenedzser kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3./ Tárgy: Döntés  - az önkormányzatok konszolidációjához kötődő – folyószámlahitel szerződés módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4./ Tárgy: Tájékoztatás az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható alakulásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

A napirendek sürgősségi tárgyalásának indokolását az előterjesztések tartalmazzák.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2013. november 7.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (5,4 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.