Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)
   
Napirendi javaslat:

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti napirendek

 

3. Aktuális napirendek

3.1    Tárgy:    …/2013./…/ számú önkormányzati rendelet a gyermekeket illető ellátásokról szóló 8/2006/IX.29./ önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző

3.2    Tárgy:    …/2013./…/ számú önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011./IX.29./számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző

3.3    Tárgy:    …/2013./…/ számú önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013./IX.12./számú önkormányzati rendelt módosításáról

Előadó:    dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

3.4    Tárgy:    Beszámoló az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóinak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentéssel kapcsolatos Intézkedési Tervben foglaltak teljesítéséről

Előadó:    dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető

3.5    Tárgy:    Jelentés a 2013. évi bankbizonylatok, kötelezettségvállalások aláírásáról, kapcsolódó szerződések ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentéshez kapcsolódó ütemterv végrehajtásáról

Előadó:    Dr.Szabó György jegyző

3.6    Tárgy:    Belső ellenőrzési jelentés a helyi adók behajtásának ellenőrzéséről

Előadó:    dr.Szabó György jegyző

3.7a    Tárgy:    Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes biztosítása

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.7b    Tárgy:    Tájékoztató a „Közszolgáltatási szerződés keretében Ócsa Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” című közbeszerzés Bíráló Bizottságáról

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.8    Tárgy:    Döntés a helyi közösségi közlekedés biztosítására érkezett pályázatokról

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.9    Tárgy:    A DPMV ZRT. által fizetendő 2012. évi bérleti díjjal szembeni kompenzációs elszámolás jóváhagyása

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.10    Tárgy:    Tűzifa juttatás a téli időszakban

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.11    Tárgy:    Az október 23-i ünnepséghez kötődő alapítványi támogatásról

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.12     Tárgy:    Beszámoló a Képviselő-testület 157/2013./VI.26./ számú határozatának végrehajtásáról, az Ócsai Roma Nemzetiség Önkormányzat közfoglalkoztatottjának munkájára

Előadó:    dr.Szabó György jegyző

 

4. Interpellációk

4.1    Tárgy:    Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

 

5.    Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok     

 

6.    Egyebek 

 

7.    ZÁRT ÜLÉS

7.1    Tárgy:    Kitüntető díjak odaítélése a 2/2011.(I.28.) sz. ÖK. rendelet az Egyes kitüntető díjak és adományozásuk rendjéről szóló rendelet alapján

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

7.2    Tárgy:    2013. szeptember 1-től – 2013. december 31-ig érvényes helyi nyugdíjas, és diák bérletre jogosultak  jóváhagyása

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

7.3    Tárgy:    Döntés a Bursa Hungarica pályázatra érkezett támogatásáról

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2013.november 18.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (13,5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.