A városi könyvtár címe és nyitvatartása

Cím: 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 44.
Telefon: (29) 378-158
E-mail: info@konyvtarocsa.hu
Honlap: http://www.konyvtarocsa.hu
Könyvtárvezető: Gergelyné Kopcsó Eszter

Nyitvatartás:

Hétfő: 11 - 18 óráig
Kedd: 8 - 15 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 11 - 18 óráig
Péntek: 8 - 15 óráig
Szombat: 8 - 11 óráig

Várjuk Önöket !

Kölcsönzési rend

Az ócsai Falu Tamás Városi Könyvtár kölcsönzési rendje.

Közművelődési könyvtárunk szolgáltatásait mindenki igénybe veheti.
A Falu Tamás Városi Könyvtárban nincs beíratkozási díj, de könyvtári pártolójegy vásárlására kérjük olvasóinkat.

Kölcsönzési idő: 1 hónap (egy alkalommal 1 hónapos hosszabbítás kérhető).

Egyszerre maximum 10 könyv kölcsönözhető!

Kölcsönözni - beíratkozás után - saját olvasójeggyel lehet.
(könyvek, 56 féle folyóirat helyben olvasása beiratkozás nélkül is lehetséges.)
A kölcsönzés rögzítése számítógépen történik, az átvételt aláírásával hitelesíti az olvasó.
A kölcsönzött könyvek száma és a visszahozatali határidő az olvasójegyre is felkerül.

Kérjük a visszahozatali határidő betartását!

Késedelmes visszahozatal esetén napi 5 Ft/könyv késedelmi díjat számolunk fel.
Felszólítás díja: 200 Ft

A felszólítás utáni visszahozatali kötelezettség elmulasztása jogi következményekkel járhat!

Internethasználat: 500 Ft/óra
Nyomtatás:           20 Ft/oldal

Könyvadomány átadás

Tisztelt Könyvtárlátogatók!

A Falu Tamás Városi Könyvtár KÖNYVGYŰJTÉST SZERVEZETT az iszapkatasztrófa károsultjai részére.

Könyvadomány átadás

Olvasóink jóvoltából több száz (17 doboz) könyvet vihettünk 2010. december 7-én a kolontári gyerekeknek, akik örömmel vették át a könyveket, valamint az ócsai R + R Kft 100.000 Ft-os adományát és nagymennyiségű édességküldeményét. A Kolontári gyerekek köszönetét tolmácsolom.

Morvai Lajosné
könyvtárvezető

Kis könyvtártörténet

Az első bejegyzés könyvtárunk címleltárkönyvében 1954. decemberi keltezésű.

Első könyvtárosunk Pintér József volt, aki egy katonaládányi szépirodalommal kezdte meg a lakosság könyvellátását. Később önálló helyiséget kapott a falu könyvtára - egy szobát - a régi posta melletti, azóta lebontott Pekker - féle házban.

A Katolikus Kultúrház udvarán álló épület már könyvtár céljára épült és 1963-ban vehette birtokba a falu. (Ma már erről is múlt időben beszélhetünk, mert a helyén ma már a Spar áruház áll.) 1981-ben került sor- az ócsai és megyei tanács pénzügyi összefogásával - Falu Tamás lakóházának megvásárlására.

A lakóházat - természetesen nem kis költséggel, nem kis munkával - könyvtárrá alakították.

2003-ban 7 millió forintos pályázatot nyert könyvtárunk, ehhez 3 millió forint önrészt vállalt az önkormányzat. Ebből az összegből újítottuk fel az épületet és berendezését.

Névadónkról, Falu Tamásról

Falu Tamás, polgári nevén Balassa Lajos 1881-ben született Kiskunfélegyházán. A Monor mellett lévő Vasad pusztán töltötte gyermekéveit, Monoron az elemi iskoláit végezte és Kecskeméten a református gimnáziumban érettségizett.

1900-ban Budapesten kezdett jogi tanulmányokat. Ebben az időben jelennek meg első írásai az Üstökös és a Borsszem Jankó című élclapokban. 1907-ben ügyvédi vizsgát tett és Monoron kapott közjegyzői állást.

1911-ben jelent meg Ősz című verse a Hét -ben és ezzel Dr. Balassa Lajos közjegyzőre, aki akkor kezdte használni a Falu Tamás nevet, felfigyelt az irodalmi közvélemény. Lassan bekerült az akkori irodalmi élet elitjébe. Kiss József személyesen buzdítja írásra, Juhász Gyula levélben dicséri meg megzenésített verseit. Közjegyzőként többször áthelyezték az ország területén.

1924. augusztusában nevezték ki Ócsára közjegyzőnek. 1977-ig, haláláig itt élt és alkotott.

Regényei: Hajnali mise, Majális, Vonatosok, Küszöb, Kicsinyesek, Nyolcvanas évek, Jánoska, A halottak is élnek, Öregek, Tiszta víz, Járásbíróék.

Verseskötetei: Költemények (Balassa Lajos néven), Óperencia, Padok zenéje, Csipke, A lélek mindenütt kihajt, Évek illata, A délutánból este lesz, Kikötő, Térzene, Téli kikötő, Vidéki állomások (gyűjteményes kötet), Versek, "Ott születtem, ahol Petőfi és Móra."

Könyvtárunk Szolgáltatásai

Jelenleg 26 ezer kötet áll olvasóink rendelkezésére. Minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő szépirodalmi és ismeretterjesztő műveket.

Helyben olvasásra 25-féle napilap, folyóirat áll látogatóink rendelkezésére és természetesen beiratkozás nélkül használhatók az olvasóteremben elhelyezett lexikonok, enciklopédiák, évkönyvek, szótárak, stb.

A közügyek iránt érdeklődők megtalálhatják könyvtárunkban az önkormányzati testületi üléseken elhangzottakról készült jegyzőkönyveket és hozzáférhetnek az Ócsára vonatkozó, a testület által hozott rendeletekhez, határozatokhoz is.

Látogatóinknak internet hozzáférést is biztosítunk. A Falu Tamás hagyatékából kialakított "emlékmúzeum" nyitvatartási időben megtekinthető, de előre bejelentett csoportokat bármikor szívesen látunk nyitvatartási időn túl is. Kérésre ismertetjük Falu Tamás munkásságát. Író - olvasó találkozókra, irodalmi estjeinkre belépődíj nélkül várunk mindenkit, melyekre meghívókkal és plakátokkal hívjuk fel városunk lakói figyelmét.

Fontos feladatunknak tartjuk Ócsa helytörténetével kapcsolatos dokumentumok, relikviák gyűjtését.

Ezúton is kérjük olvasóinkat, ha Ócsa múltjára vonatkozó fényképekkel, újságcikkekkel, vagy egyéb dokumentumokkal rendelkeznek, és szívesen felajánlanák gyűjteményünkbe, tegyék meg! Ha Ócsa és környékéről ír valaki, bármilyen témában szakdolgozatot, diploma munkát, tanulmányt, szívesen vennénk, ha egy példánnyal megtisztelné könyvtárunkat.