Az önkormányzati rendeletek tervezete társadalmi egyeztetés céljából Ócsa Város hivatalos honlapján (www.ocsa.hu), továbbá - hagyományos úton - a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 14. napon 16.00 óráig kerül megjelenítésre, valamint kifüggesztésre.

Az önkormányzati rendeletek tervezetéhez a polghiv@ocsa.hu elektronikus levélcímre, postai úton érkezett, vagy a Polgármesteri Hivatal Titkárságán személyesen leadott levélben a Képviselő-testület ülését megelőző 8. napon 14.00 óráig

a) természetes személy,
b) alapítvány, közalapítvány,
c) társadalmi szervezet
d) gazdálkodó szervezet

    nyílváníthat véleményt, fogalmazhat meg javaslatot (a továbbiakban: előzetes javaslat)

Az előzetes javaslat tartalmazza:

a) az egyeztetésben részt vevő nevét, vagy az egyeztetésben résztvevő képviselőjének nevét,
b) az egyeztetésben részt vevő címét, elektronikus elérhetőségét,
c) a rendelet-tervezet címét,
d) a javaslatot, észrevételt,
e) a javaslat indokait,
f) az egyeztetésben résztvevő aláírását (kivéve elektronikus úton beküldve)

A rendelet-tervezetről szóló döntést követő 30 nap elteltével az e rendelet szerint közzétett dokumentumok a honlapról, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájáról eltávolításra, továbbá a papír alapon eljuttatott, vagy elektronikusan megküldött vélemények megsemmisítésre kerülnek.

Kifüggesztés dátuma Megnevezés
2017-04-12 Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.
2017-04-12 Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (….) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2017-04-12 Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017.(........) önkormányzati rendelete Ócsa város helyi építési szabályzatáról.