Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda

Kocsis-Kótabé Dóra
Email: hatosag@ocsa.hu
Hatósági ügyintéző - Ügyintézés birtokvédelem, közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyek, behajtási engedély, közterületfoglalási engedély, telepengedélyek kiadása, hirdetmények kezelése, mezőgazdasági és állattartási ügyek.

Simon Renáta
Email: hatosag2@ocsa.hu

Hatósági ügyintéző - Ügyintézés birtokvédelem, közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyekben, behajtási engedély, közterület-foglalási engedély, telepengedélyek kiadása, hirdetmények kezelése, mezőgazdasági és állattartási ügyek tárgykörében

Marozsi Tamás
Email: muszak@ocsa.hu

Műszaki ügyintéző és pályázati referens - Műszaki és beruházási referensi feladatok, utcanévtáblák, ingatlanvagyon-kataszter kezelése, környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, közútkezelői feladatok ellátása, Pályázati referensi feladatok ellátása.

Tóth József
Email: muszak2@ocsa.hu

Hatósági és műszaki ügyintéző - Ügyintézés birtokvédelem, közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyek, behajtási engedély, közterület foglalási engedély, telepengedélyek kiadása, hirdetmények kezelése, mezőgazdasági és állattartási ügyek tárgykörében.
Pályázati referensi feladatok ellátása. Műszaki és beruházási referensi feladatok, utcanévtáblák, ingatlanvagyon-kataszter kezelése, környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, közútkezelői feladatok ellátása.
Pintérné Szőke Erzsébet
Email: hagyatek@ocsa.hu
Hagyatéki ügyintéző és iktató - Hagyatéki ügyintézés, iktatás és irattárazás.

Tresóné Boros Melánia
Email: szociroda@ocsa.hu

Schóbert Éva
Email: szociroda2@ocsa.hu

Szociális ügyintéző - Szociális és gyermekvédelmi ügyek intézése, közérdekű munkával kapcsolatos feladatok ellátása, esélyegyenlőségi feladatok ellátása, üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatok.
Sallay Mária
Email: anyakonyv@ocsa.hu
Anyakönyvi ügyintéző - Anyakönyvezés, titkársági feladatok.
Vojnits Csaba Ferenc
Email: foepitesz@ocsa.hu
Főépítész - Ügyfélfogadás: szerda 13:00-16:00

Ügyfélfogadás

Hétfő 13.00 - 18.00
Szerda 13.00 - 16.00
Péntek 07.30 - 12.00
Telefon

06 29 378 125

Műszaki, pályázatkezelési ügyek: 19-es mellék
Hatósági ügyek: 20-as mellék
Hagyatéki ügyek: 22-es mellék
Szociális ügyek: 20-as mellék
Anyakönyvi ügyek: 21-es mellék 

Email

muszak@ocsa.hu

muszak2@ocsa.hu

szociroda@ocsa.hu

szociroda2@ocsa.hu

hagyatek@ocsa.hu

hatosag@ocsa.hu

hatosag2@ocsa.hu

anyakonyv@ocsa.hu

Dokumentumok

Ócsa Város Hatályos Településrendezési Tervei

ocsa_varos_hatalyos_telepulesrendezesi_eszkozei.pdf

Vertikál Zrt.

Ügyfélfogadás: Hétfő 14.00 - 18.00

Hulladékszállítással kapcsolatos információkért a Kunépszolg Kft. telefonszámán érdeklődhetnek: 06-20-369-6440.

Ügyfélszolgálat (számlázás, észrevétel): 06-22-576-070, 06-22-366-029, fax: 06-22-576-071,

email: penzugy@vertikalrt.hu