Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti napirendek

 

3. Aktuális napirendek

3.1 Tárgy: …/2014./…/ számú rendelet-tervezet Az Ócsa Szabadságáért Emléklap alapításáról és adományozásáról Magyar Péter javaslata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2 Tárgy: …./2014./…/ számú rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013./II.15./ számú rendelet módosításáról – előirányzat módosítás

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3 Tárgy: …/2014./…/ számú rendelet-tervezet A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013./IX.12./ számú rendelet módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4 Tárgy: …./2014./…/ számú rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011./III.31./ számú rendelet módosításáról

Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző

3.5 Tárgy: Alsópakony vízellátásának biztosítására a HERMES Ingatlanbefektetési Alappal kötött szerződés módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.6 Tárgy: Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeletet ellátó Nagykadácsi Kft. díj megállapítási kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.7 Tárgy: 2014-2016. évi Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.8 Tárgy: Egyes településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.9 Tárgy: Döntés ÁROP-3.A.2-2013-2013-0042 kódszámú „Szervezetfejlesztés Ócsa Város Önkormányzat működésének optimalizálására” pályázatának megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési tevékenységek ellátására érkezett pályázatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.10 Tárgy: Döntés az Ócsa Falu Tamás Könyvtár tűzvédelmi ellenőrzése kapcsán végzendő villanyszerelési munkákra érkezett árajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.11 Tárgy: Ócsa Város közműveit üzemeltető DPMV ZRT. működésével kapcsolatos döntések  meghozatala.

a./ Nemzeti Víziközmű  Nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

b./ Az ócsai vízbázis védőidom-védőterület kijelölési vizsgálati dokumentációjához a DPMV ZRT. által tett intézkedés kompenzálásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.12 Tárgy: Elvi döntés Palugyai Istvánné és Jurancsik János ingatlan adásvételi ajánlatára

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.13 Tárgy: 2134/4 hrsz-ú közforgalom számára megnyitott magántulajdonú út (TESCO mellett) tulajdonjogának átvétele

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.14 Tárgy: KLIK Halászy Károly Általános Iskola alapfeladat változási kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.15 Tárgy: Támogatás az Ócsai Református Templom Alapítvány részére a műemléktemplom dísz kivilágítási költségeihez

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.16 Tárgy: Döntés a KKETTKK-CP-02 (I. világháborús emlékművek) pályázaton való részvételről, önerő biztosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.17 Tárgy: Az „Európai a polgárokért program – Testvérvárosi találkozók” című pályázaton való részvételről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.18 Tárgy: Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadása a városi sportpálya felújítási munkálataihoz

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.19 Tárgy: A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Előadó: dr.Szabó György jegyző

3.20 Tárgy: Ócsa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérése

a./ Alsópakonyi településrész kezdeményezése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében

b./ Média részvétele az önkormányzati üléseken

Előadó: Sándor István elnök

3.21 Tárgy: Támogatás kérése Erdei Iskola Program megrendezéséhez

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.22 Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola pedagógusainak kirándulásához támogatás kérése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.23 Tárgy: Támogatás kérése a XVI. Regionális Parasportnap megrendezéséhez

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

4.1 Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja út OTP LTP kapcsán

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

6. Egyebek

 

7. ZÁRT ÜLÉS

7.1 Tárgy: Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány támogatása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2014. február

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (16,7 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.