Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Munkaterv szerinti napirendek

2.1    Tárgy:    Az Adóügyi Iroda 2013. évi adóigazgatási és adóbeszedési beszámolója

Előadó:    Bukodi Ildikó adóiroda vezető

2.2    Tárgy:    Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről

Előadó:    Gazdasági szervezetek vezetői

2.3    Tárgy:    Ócsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentés

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

2.4    Tárgy:    …./2014./…/ ÖK. rendelet-tervezet a 2013.évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat módosítás)

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

2.5    Tárgy:    …./2014./…./ számú Önkormányzati rendelet megalkotása a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

 

3.    Aktuális napirendek

3.1    Tárgy.    …/2014./…/ számú rendelet-tervezet A köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001./V.2./ számú rendelet módosításáról

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző

3.2    Tárgy:    …/2014./…/ számú rendelet-tervezet A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:    dr.Molnár Csaba aljegyző

3.3 Tárgy:

a./ Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098 pályázat végrehajtásához műszaki ellenőr kiválasztása        Energetikai korszerűsítés a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0098 pályázat végrehajtásához műszaki ellenőr kiválasztása

b./ A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola energetikai fejlesztése című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0144 pályázat végrehajtásához műszaki ellenőr kiválasztása

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.4    Tárgy:    PE-04M/01/019736-1/2013 számú szerződésben vállalt egyes feladatok elvégzésének (közmunka program) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek történő átadása

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.5    Tárgy:    Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés kiegészítés

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.6     Tárgy:    Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítása

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.7    Tárgy:    Bolyai János Gimnázium szakmai alapdokumentum módosítási kérelmével kapcsolatos vélemény kialakítása

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.8    Tárgy:    Hozzájárulás optikai légkábel kiépítéséhez

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.9    Tárgy:    Gyepmesteri feladatok ellátása

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.10    Tárgy:    Csernák Vilmosnéval kötött megbízási szerződés meghosszabbítása 2014. évre

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

3.11    Tárgy:    Döntés az „Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése” érkezett pályázatokról

Előadó:     Bukodi Károly polgármester

3.12    Tárgy:    Támogatási szerződés megkötése Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány és Dr.Pártos Lóránt Alapítvánnyal

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

 

4. Interpellációk

 

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

6. Egyebek

 

7. ZÁRT ÜLÉS

7.1    Tárgy:    dr.Pálinkó Attila fellebbezése

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

7.2    Tárgy:    Szűcs Ferenc közmű részletfizetési kérelme

Előadó:    Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2014. április 23.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (15,5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.