Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
                          (kérjük a pontos helyszínről  a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

 

Napirendi javaslat:

1. Külső bizottsági tagok eskütétele

Előadó: Bukodi Károly

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Napirend előtti felszólalások

 

4. Munkaterv szerinti napirendek

4.1 Tárgy: 2015. évi pénzügyi koncepció elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Aktuális napirendek:

5.1 Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létszámának bővítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

5.2 Tárgy: Törvényességi felhívás a 12/2013. (VI.27) Településképi véleményezési eljárásról és a 13/2013. (VI.27) Településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletekre

Előadó: Bukodi Károly polgármester

5.3 Tárgy: Adományozási szerződés a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Előadó: Bukodi Károly polgármester

5.4 Tárgy: Alsópakony vízellátásához kapcsolódó felújítás

Előadó: Bukodi Károly polgármester

5.5 Tárgy: Beszámoló a 2014. év vonatkozásában végzett kockázatelemzésről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

6. Interpellációk

 

7. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1 Tárgy: Döntés a KMOP-3.3.3-13-2013-0025 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer kialakítása a Halászy Károly Általános Iskolában” című projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírása kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2 Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra érkezett kérelmekről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3 Tárgy: Kitüntető díjak odaítélése a 2/2011.(I.28.) sz. ÖK. rendelet az Egyes kitüntető díjak és adományozásuk rendjéről szóló rendelet alapján.

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2014. november 20.

Tisztelettel:
Bukodi Károly

Melléklet: Az ülés előterjesztései (5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.