Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2015. február 11-én (szerdán) 16.00 órára melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri  Hivatal hivatalos helyiségében
                         (kérjük a pontos  helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

1./ Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

A Képviselő-testület a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

2./ Tárgy: …/2015./…/ számú rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet „a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Mivel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2015. január 1. napján lépett hatályba, így a polgármesternek 2015. február 15. napjáig kell benyújtania a képviselő-testületnek az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét.

3./ Tárgy: A kötelező fogászati alapellátás biztosításával kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés b) pontja alapján „a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a fogorvosi alapellátásról.” Annak érdekében, hogy az Önkormányzat 2015. március 1. napjától maximálisan eleget tudjon tenni e kötelezettségének, a napirend mielőbbi megtárgyalása szükséges.

Zárt ülés keretében
(Zárt ülés keretében történő tárgyalást az alábbiak indokolják: a Közbeszerzési Döntő Bizottság határozata alapján meghatározott esélyegyenlőségi elv, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt elvek biztosítása. Név szerinti szavazás a Kbt. 22. § (5) bekezdése alapján szükséges.)

4./ Tárgy: Döntés a KMOP-4.6.1.-2012-0022 azonosító számú projekt kapcsán a hiánypótlási felhívásban foglaltak (akadálymentesítési feladatok elvégzése) teljesítéséhez nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítására érkezett árajánlatokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

Amennyiben a KMOP-4.6.1.-2012-0022 azonosító számú projekt kapcsán a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőn –, illetve az időközben méltányossági kérelem benyújtásának eredményeképpen remélhetőleg meghosszabbított határidőn – belül nem teszünk eleget, akkor szabálytalansági eljárás megindításának lehet helye Ócsa Város Önkormányzatával szemben. Ezt elkerülendő a nyílt közbeszerzési eljárás mielőbbi lefolytatására van szükség.

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2015. február 6.

Tisztelettel:
Bukodi Károly polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (1,1 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.