Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

 

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének első olvasatban történő benyújtása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai 2016. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Kardos Zoltán, Buza Ernő, Hantos Péter, Kánai Gergely

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: …./2016./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés a Szociális Családiház-építési Program keretében felépített 1 db családi ház használatba vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola elektromos felújítása és villámvédelem kiépítése tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016 (…) önkormányzati rendelettervezete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

4.5. Tárgy: Döntés a Carbon Solutions Global Ltd.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításáról

Előadó: Dr. Molnár Csaba jegyző

4.6. Tárgy: Döntés a Széchenyi utcai buszmegálló aszfaltburkolat rekonstrukciós munkálatainak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1915/6 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan értékesítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete által rendezett XVIII. Regionális Parasportnap támogatása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Az Ócsai Vasútállomás területén, a vasúti síneken történő gyalogos átkeléssel kapcsolatosan beérkezett panasz megvitatása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: A téli síkosság-mentesítéssel kapcsolatos észrevételek (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: A kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos álláspont kialakítása

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: A "Lakossági Járdaépítés támogatása" tárgyában beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2016. január 21.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (19 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.