Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Beszámoló Ócsa város közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Boros Tibor Ócsa Városi Polgárőrség, Közterület-felügyelet

3.2. Tárgy: A Tűzoltóság 2015. évi beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Döntés az ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatásokról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat zárszámadási rendelete beterjesztésének 2016. évi munkatervben történő átütemezése iránti kérelem

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés az Akácos utcai buszmegálló aszfaltburkolat rekonstrukciós munkálatainak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés a Palást u. 7. és a Kiss Ernő u. 12. szám alatt üzemelő vákuumgépházak környezetének bűzmentesítési munkálatainak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés a DIGI Kft. antennatartó torony építési kéreleméhez történő elvi hozzájárulás adásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az Ócsai Gazdakör támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Alsópakony vízellátásának biztosítása tárgyában a HERMES Ingatlanbefektetési Alappal kötött megállapodás módosítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: …/2016. (…) önkormányzati rendelettervezet a közterületi térfigyelő rendszerről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.8. Tárgy: Döntés a közterületi térfigyelő rendszer karbantartásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0199/1 hrsz. alatt nyilvántartott külterületi ingatlan értékesítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0283/10 hrsz. alatt nyilvántartott ún. Köller-pince hasznosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium menzájának villámvédelmi szempontból történő felújításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés a DOM Service Kft. telephely létesítésével kapcsolatos elvi hozzájárulás iránti kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés a VEKOP-6.1.1-15 számú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” elnevezésű felhívás tárgyában tervező kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Döntés a VEKOP-5.3.2-15 számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” elnevezésű felhívás tárgyában tervező kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.15. Tárgy: …/2016. (…) önkormányzati rendelettervezet a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.16. Tárgy: Döntés az Ócsa 0294/1 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.17. Tárgy: A Tavaszi Családi Napi virágvásár előkészítésével kapcsolatos feladatok (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány támogatása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.2. Tárgy: Döntés csapadékvíz-elvezetés kiépítésére vonatkozó lakossági kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.3. Tárgy: 2016. január 1-től – 2016. április 30-ig érvényes helyi nyugdíjas, és diák bérletre jogosultak jóváhagyása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

8.4. Tárgy: Ócsa Város Jegyzője által hozott 1150-8/2016. számú határozat ellen benyújtpott fellebbezés elbírálása

Előadó: dr. Molnár Csaba

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2016. március 24.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (26.1 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.