Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Beszámoló Ócsa város közbiztonsági helyzetéről – Dabasi Rendőrkapitányság beszámolója

Előadó: Kocsis István r. alezredes

3.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről (Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft., Dél Pest Megyei Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. és Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: …./2016./…/ önkormányzati rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés a KEHOP-5.2.9. számú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára című pályázaton való részvételről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium tetőablakaira külső napháló beszerzésének és felszerelésének megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Az ócsai 1915/8 hrsz. alatt nyilvántartott társasházzal kapcsolatosan benyújtott kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0283/10 hrsz. alatt nyilvántartott külterületi ingatlan értékesítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megvásárlásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1915/6 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan értékesítésére kiírandó pályázati felhívásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Ócsa Város Településközpont területén nyári, egynyári növények ültetése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 3125 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlan értékesítéséről, vagy egyéb hasznosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2016. április 21.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

 

Melléklet: Az ülés előterjesztései (25.4 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.