Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által tervezett karbantartási munkák jóváhagyása

Előadó: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője

3.2. Tárgy: Döntés a Révfülöpi táborban üdülő gyermekek üdülési költségeinek támogatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Beszámoló a „Kertváros” Szociális Központ 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.4. Tárgy: …./2016./…./ önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.5. Tárgy: Mérlegbeszámoló az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről (Ócsa és Társai Nonprofit Kft.)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: …/2016. (…) önkormányzati rendelettervezet a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 12/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.2. Tárgy: Döntés az Ócsa zártkert 4076 hrsz. alatti ingatlan adásvételével kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés az Ócsa zártkert 4090 hrsz. alatti ingatlan adásvételével kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés az ócsai 0175/46 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan hasznosítása kapcsán együttműködési megállapodás módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az ócsai 1449 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatosan tett ajánlatról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesület székhely létesítése iránti kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésével történő megbízásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium menzájának villámvédelmi szempontból történő felújításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés elővásárlási jog alapítása tárgyában településrendezési célok meghatározásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek az „Ócsán felépített 80 db ingatlan üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyában esetlegesen kiírandó felhíváson való részvételéhez történő hozzájárulásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés a Szabó Dezső utca 12. számú ingatlan előtti közterületi részen csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos munkálatok megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2016. május 19.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (26.1 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.