Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszínváltozás!

Az ülés helye: Ócsai Polgármesteri Hivatal tanácsterem

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Döntés a „BURSA HUNGARICA" Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pénzügyi tervezetéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.2. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2016-2020) elfogadása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés az Ócsa Alsópakonyi településrész szennyvízelvezetésének megoldása tárgyában az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel kötendő konzorciumi együttműködési keretmegállapodásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés az Elmű Hálózati Kft.-vel kötendő együttműködési keretmegállapodásról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés az V. járdaépítési program maradványösszegének felhasználásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés a KEHOP-5.4.1. számú „Szemléletformálási programok" című pályázaton való részvétel folytatásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 0283/10 hrsz alatt nyilvántartott külterületi ingatlan értékesítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ócsai 1915/6 hrsz. alatt nyilvántartott belterületi ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándék fenntartásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés a NEFAG Zrt turistajelzés cseréjére vonatkozó kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az Árpád utcai és az Alsópakonyi településrész buszváró pavilonjának beszerzéséről és kivitelezési munkálatainak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Döntés lakossági járdaépítés támogatása tárgyában pályázat kiírásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Az ócsai 1894/2 hrsz. alatt nyilvántartott társasház homlokzatának szigetelése, felújítása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés az Ócsa, Falu Tamás utca 43. szám alatti, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás villamos hálózatának rekonstrukciós munkálatainak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2016. szeptember 22.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (14.2 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.