Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 22-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Beszámoló az Adóügyi iroda 2016. évi adóigazgatási és adóbeszedési tevékenységéről

Előadó: Bukodi Ildikó adóügyi irodavezető

3.2. Tárgy: A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díjának felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés a TS GASTRO Kft.-vel közétkeztetés tárgyban kötött szerződések módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatási konstrukcióban előírtak alapján benyújtandó képviselő-testületi felhatalmazásról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.3. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft., valamint az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszerzéseire vonatkozó szabályok megállapításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés az R+R Kft. ócsai 873/2 hrsz-ú területtel kapcsolatosan benyújtott kártalanítási igényéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Döntés a Baross utca (Napsugár óvoda előtti terület) és a Damjanich u. (Falu Tamás utcától a Csokonai utcáig) csapadékvíz elvezetésének megtervezéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés az ócsai szennyvízelvezető rendszer Palást utcai vákuumgépházában található lágyindító cseréjének megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az Ócsai Bolyai János Gimnázium intézményi tanácsába tag delegálásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés a „Természetbarát Képzőművészek Ócsai Társaságából” való kilépésről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ócsa Város Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés a Budapesti Máltai Fiatalok kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete által rendezett XIX. Regionális Parasportnap támogatása iránti kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az Ócsai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű pályázat keretében az Egressy Gábor Szabadidőközpont vizesblokkjainak megtervezéséről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

8.1. Tárgy: A "Lakossági Járdaépítés támogatása" tárgyában beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2017. február 16.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (38.4 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.