Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 29-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Beszámoló Ócsa város közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Kocsis István Dabas Rk., Szeredi Sándor Ócsa Városi Polgárőrség, Közterület-felügyelet

3.2. Tárgy: A Tűzoltóság 2016. évi beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.3. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság beszámolója

Előadó: Pappné Hajdu Katalin Települési Értéktár Bizottság elnöke

3.4. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat 30 napon túli tartozásairól szóló beszámoló 2017. január 1 - 2017. március 20. időszakra vonatkozóan

Előadó: Farkas Marietta pénzügyi irodavezető

3.5. Tárgy: Döntés ünnepségekhez kötődő alapítványi támogatásokról (Magyar Kultúra Napja, Március 15.)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: .../2017./…/önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (költségvetés előirányzat-módosítás)

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: Döntés Ócsa Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésben foglaltak tudomásul vételéről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: Döntés a KEHOP-5.2.9. számú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára című pályázat keretében végzendő energiahatékonysági felújításhoz szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: Döntés az ún. régi orvosi rendelő tetőszerkezetének rekonstrukciós munkálatainak megrendeléséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet első olvasatban történő megtárgyalása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.6. Tárgy: Döntés az ÓCSA és Társai Kft. felügyelőbizottsági tagjának megbízásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítéséről

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.11. Tárgy: Döntés az Ócsai Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének teljes körű felújításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvételről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés Ócsa közigazgatási területén házszámváltozással érintett ingatlanok új házszámtáblával történő ellátásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Döntés az Ócsa S.E. Ökölvívó Szakosztály helyiségbérleti kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.15. Tárgy: Döntés az Ócsai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.16. Tárgy: Döntés a településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TKR) elkészíttetéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.17. Tárgy: Közvilágítás tárgyában érkezett lakossági kérelem elbírálása

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.18. Tárgy: Döntés a „Lakossági Járdaépítés támogatása” elnevezésű pályázati határidő meghosszabbításáról

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

4.19. Tárgy: Döntés a Lakossági Járdaépítés támogatása tárgyában a betontörmelék elszállítását végző vállalkozó kiválasztásáról

Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2017. március 23.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (75.5 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.