Ócsa Város Hivatalos Honlapja

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 26-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Napirendi javaslat

1. Napirend előtti felszólalások

 

2. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

 

3. Munkaterv szerinti napirendek

3.1. Tárgy: Mérlegbeszámoló az Önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági szervezetek előző évi gazdasági eredményeiről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

3.2. Tárgy: A Tűzoltóság 2016. évi beszámolója

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

4. Aktuális napirendek:

4.1. Tárgy: Döntés Ócsa Településszerkezeti tervének elfogadásáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.2. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet Ócsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.3. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.4. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.5. Tárgy: …/2017. (…) önkormányzati rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Molnár Csaba jegyző

4.6. Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.7. Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő ócsai 1568 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan társasházzá nyilvánításáról

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.8. Tárgy: Döntés az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola vezetőségének támogatási kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.9. Tárgy: Döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az Egressy Gábor Szabadidőközpont épületének belső átalakítása tárgyában írt kérelméről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.10. Tárgy: Ócsa Város Településközpont területén egynyári növények ültetése

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.11. Tárgy: Az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.12. Tárgy: Döntés a D. Szabó Károly utca közvilágításának kiépítéséről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.13. Tárgy: Döntés villanyhálózat bővítése tárgyában érkezett lakossági kérelemről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

4.14. Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvételről

Előadó: Bukodi Károly polgármester

 

5. Interpellációk

 

6. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

7. Egyebek

 

8. ZÁRT ÜLÉS

 

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Ócsa, 2017. április 20.

Tisztelettel:
Bukodi Károly
polgármester

Melléklet: Az ülés előterjesztései (86.6 Mb méretű ZIP fájl)

ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2
E-mail: polghiv@ocsa.hu
Központi tel.: +36-29-378-125

ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

© 2019. Ócsa Város Önkormányzata.
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató.